DomovO podjetjuO poslovanju

O poslovanju

Gospodarski načrti in letna poročila so strateški dokumenti, v katerih so predstavljene temeljne poslovne usmeritve ter poslovni in drugi dosežki poslovnega leta.

Letna poročila

Letno poročilo Komunale Radovljica za leto 2015 je na svoji 6. seji, 27. maja 2016, sprejel Občinski svet Občine Radovljica.

Letno poročilo za leto 2015 si lahko ogledate tukaj. (PDF, 5.260 kB)

Arhiv letnih poročil

Letno poročilo 2014 (PDF 4.290 kB)

Letno poročilo 2013 (PDF, 5.352 kB)

Letno poročilo 2012 (PDF, 2.638 kB)

Letno poročilo 2011 (PDF, 1.636 kB)

Letno poročilo 2010  (PDF, 2.583 kB).

 

Gospodarski načrt

Občinski svet Občine Radovljica je informacijo o gospodarskem načrtu Komunale Radovljica za leto 2016 sprejel na svoji 6. redni seji, 27. maja 2016.

Gospodarski načrt Komunale Radovljica za leto 2016 si lahko ogledate tukaj. (PDF, 1.650 kB)

Arhiv gospodarskih načrtov

Gospodarski načrt 2015 (PDF, 1.343) 

Gospodarski načrt 2014 (PDF, 933 kB)

Gospodarski načrt 2013  (PDF, 1.470 kB)

Gospodarski  načrt 2012 (PDF, 644,48 kB)

Gospodarski načrt 2011 (PDF, 862 kB).