DomovRazpisi

Razpisi

Izvajanje zimske službe v občini Radovljica

14.06.2017

JN006001/2017-E01, 15. 6. 2017

Številka javnega naročila: 4/ 2017
Predmet naročila: izvedba storitev zimskega vzdrževanja cest v občini Radovljica za zimski sezoni 2017/18 in 2018/19.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

 1. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Radovljica
 2. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Begunje na Gorenjskem in KS Radovljica
 3. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – zahodni del
 4. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – vzhodni del
 5. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – severni del
 6. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Radovljica – pločniki
 7. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – pločniki 1
 8. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – pločniki 2
 9. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Brezje
 10. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Kamna Gorica
 11. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Kropa
 12. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lancovo: Sp. in Zg Lancovo, Selca, Vošče, Brda
 13. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lancovo: Sp. in Zg Lipnica, Ravnica
 14. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Ljubno
 15. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Mošnje
 16. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Otok
 17. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Podnart: Podnart, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje
 18. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Podnart – Dobravica, Češnjica pri Kropi, Rovte
 19. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Srednja Dobrava

Ponudnik lahko predloži ponudbo za največ dva (2) sklopa.

Rok za oddajo ponudbe: 19. 7. 2017 do 10.00
Javno odpiranje ponudb: 19. 7. 2017 ob 11.00
Dodatna pojasnila: do 12. 7. 2017 do 10.00 preko portala javnih naročil

1. Razpisna dokumentacija (892 kB)

Popravek razpisne dokumentacije 11.7.2017: Obrazec št. 9 (76 Kb)

2. ESPD - izvajanje zimske službe (5,5 kB)

3. Priloge obrazcu št. 8*- obseg storitev po sklopih (kataster cest in seznam javnih površin) (129 MB)

*zaradi obsežnosti vsebin odpiranje prilog lahko traja nekaj minut

_____________________________________________________________________

Odgovore na vprašanja interesentov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, si oglejte na povezavi.

 


14.06.2017 - Izvajanje zimske službe v občini Radovljica

Arhiv