Kontakt

 

Kontaktne osebe za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

Bojan Gašperin,
vodja OE VOKAČN
bojan.gasperin@komunala-radovljica.si
04/537 01 25
mag. Simona Šalej,
vodja procesov čistilnih naprav
simona.salej@komunala-radovljica.si
04/537 01 33
Jože Maček,
operativni vodja čistilne naprave
joze.macek@komunala-radovljica.si
04/531 27 08
Dežurna služba 04 53 70 123