Vodomeri

Odčitavanje vodomerov

Odčitavanje vodomerov po gospodinjstvih se izvaja najmanj enkrat letno. Vodomeri se odčitajo tudi v primeru načrtovane spremembe cene vode ali cen postavk, ki so vezane na porabo vode.

Naši uporabniki pogosto sporočajo stanje vodomera tudi preko spletne strani oziroma pisno ali po telefonu.

Vodomeri za večje uporabnike (gospodarstvo, večji večstanovanjski objekti) se odčitavajo enkrat mesečno.

Menjava vodomerov

Na vodovodni sistem v našem upravljanju je priključeno nekaj manj kot 5.000 vodomerov, letno pa jih zamenjamo okrog 1.000. Rok za redne overitve vodomerov je 5 let (Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere, Ur. l. RS, 26/2002).