Zbirni center

Zbirni center Radovljica

Zbirni center Radovljica je pokrit, urejen in opremljen prostor, namenjen ločenemu zbiranju frakcij komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in vmesnemu shranjevanju ločeno zbranih frakcij odpadkov, zbranih v zbiralnicah v občini Radovljica. Vsi občani, ki so plačniki komunalnih storitev, lahko v njem brezplačno oddajajo odpadke, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Naročimo odvoz z dopisnico ali odpeljemo v zbirni center:

Zbiranje ločenih frakcij
 • kosovne odpadke,
 • odpadno električno in elektronsko opremo,
 • les in leseno embalažo,
 • večje količine ločenih frakcij,
 • gradbeni material,
 • avtomobilske gume,
 • tekstil in obutev.

Odpeljemo v zbirni center:

 • nevarne odpadke iz gospodinjstev,
 • baterije in zdravila,
 • akumulatorje,
 • zeleni odrez.

V zbirnem centru NE sprejemamo:

 • starih avtomobilov in avtomobilskih delov,
 • večjih količin gradbenih odpadkov,
 • poginulih živali,
 • ostankov predelane hrane in
 • salonitne kritine.

Odpiralni čas za stranke:

 • ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8. do 16. ure,
 • sreda od 8. do 18. ure,
 • sobota od 8. do 12. ure.

Pri dovozu odpadkov v zbirni center je treba upoštevati navodila zaposlenih in predložiti odrezek o plačilu zadnjega računa za komunalne odpadke.

Zbirni center Radovljica
Operativni vodja Anže Demšar
GSM: 041/ 731 488

V zbirnem centru deluje tudi Središče ponovne rabe, ki je namenjeno sprejemu, obnovi in prodaji rabljenih predmetov.

Kako do zbirnega centra?