Obvestila

Ravnanje z biološkimi odpadki od septembra

12.08.2011

Zbiranje bioloških odpadkov od septembra dalje

Septembra letos bomo v občini Radovljica pričeli postopoma opremljati gospodinjstva na strnjenih območjih poselitve z ustreznimi posodami za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov. Biološko razgradljivih odpadkov ne bomo smeli več odlagati v zabojnike za ostanek odpadkov, jih mešati z odpadno embalažo, niti jih odlagati v zbiralnicah ločenih frakcij. Prevzem biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odreza bo dodatna storitev v sistemu ravnanja z odpadki, ki bo zaračunana posebej.

Prva faza uvajanja v večstanovanjskih objektih in individualnih hišah

  • Večstanovanjski objekti: ker je v tovrstnih objektih oddaja bioloških odpadkov obvezna, boste uporabniki storitve ravnanja z odpadki neposredno vključeni v odvoz bioloških odpadkov. Večstanovanjske objekte bomo opremili z ustreznim številom rjavih zabojnikov.
  • Gospodinjstva iz Radovljice, Lesc, Begunj, Krope v individualnih hišah lahko izbirate med kompostiranjem ali oddajo biološko razgradljivih odpadkov s pomočjo posebnega zabojnika za biološke odpadke (kar bo po končanem poskusnem obdobju plačljiva storitev). Svojo odločitev o načinu ravnanja z biološkimi odpadki boste sporočili Komunali Radovljica s priloženo anketo. Seveda lahko kompostirate le, če imate lasten vrt.
  • Na območju vaških poselitev bo kompostiranje obvezno. Humus temne barve, ki nastane v kompostniku, je naravno gnojilo in nadomešča uporabo hlevskega gnoja in mineralnih gnojil. Zagotavljanje prevzema bioloških odpadkov v teh naseljih bi močno povečalo stroške ravnanja z odpadki, zato v Komunali Radovljica še naprej spodbujamo kompostiranje. Še vedno lahko kupite kompostnike pod ugodnimi pogoji.

Oblikovanje cene ravnanja z biološkimi odpadki

V poizkusnem obdobju (do konca 2011) storitve zbiranja in odvozabioloških odpadkov še ne bomo zaračunavali. Od 1.1.2012 dalje pa bo storitev plačljiva. Najem 80-litrskega zabojnika za ločevanje bioloških odpadkov bo znašal 0,53 EUR. Ceno storitve ocenjujemo na 6,8 € za 80-litrsko posodo na mesec. Cena se lahko spremeni, glede na količino zbranih odpadkov ali v skladu novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Cene odvoza bioloških odpadkov v sosednjih občinah, ki storitev že izvajajo, se gibljejo med 5,36 € in 9,7 € mesečno za 80-litrsko posodo brez DDV.

Cena storitve v gospodinjstvih, ki bivajo v hišah, bo odvisna od velikosti zabojnika, ki ga bodo uporabljali. Strošek najema in odvoza se bo v primeru, da bo zabojnik uporabljalo več gospodinjstev, delil po številu oseb posameznega gospodinjstva. Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih bodo storitev plačevala v skladu z velikostjo zabojnika, ki ga objekt uporablja, in številom oseb gospodinjstva.

Sporočite svojo odločitev

Državna uredba izvajalca javne službe zavezuje, da vodi evidenco o številu gospodinjstev, ki kompostirajo, zato vsa gospodinjstva prosimo, da nam vrnejo vprašalnik, ki so ga prijeli s pošto na naš naslov.

Učinkovitost in koristnost zbiranja je kot pri vsem ločenem zbiranju v veliki meri odvisna od pravilnega ravnanja občanov. Vabimo vas, da si v nadaljevanju preberete več informacij o pravilnem ločevanju bioloških odpadkov. Pripravili pa smo tudi več informacij o pravilnem kompostiranju.

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. št. 04/537 01 32.

Vprašalnik o načinu izbire ločevanja bioloških odpadkov najdete tudi na povezavi.
10.07.2020 - Kolektivni dopust v Štacuni Brvač

03.07.2020 - Resnice in zmote o polnjenju bazenov

05.06.2020 - Uskladitev cen komunalnih storitev

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

03.04.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

18.03.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

31.12.2019 - Koledar odvoza odpadkov 2020

20.06.2019 - Uskladitev cen komunalnih storitev

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

15.03.2019 - Delegacija iz Gruzije na obisku

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

04.01.2018 - Koledar odvoza odpadkov 2018 in kuponi za odvoz kosovnih odpadkov že v vašem nabiralniku

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

02.12.2015 - Spoštljivo do okolja, odgovorno z e-odpadki

05.09.2015 - Z novim letom uvajamo novo tehnologijo pobiranja odpadkov

23.07.2015 - Podpis sporazuma o izvedbi odpusta dolga najšibkejšim

21.07.2015 - Odločite se za udobno plačevanje storitev z direktno obremenitvijo

03.07.2015 - Pogodbe za najem grobnega prostora

08.04.2015 - Očistimo našo občino – Radovljica 2015

01.04.2015 - Kam z zelenim odrezom?

06.01.2015 - Potrebna minimalna preventivna dezinfekcija

05.01.2015 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2015?

24.10.2014 - Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

29.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

11.09.2014 - Plačevanje plačilnih nalogov Komunale Radovljica na javni blagajni

10.09.2014 - Oskrba s pitno vodo v Zalošah

14.08.2014 - Biološki odpadki ne sodijo v zabojnik za preostanek odpadkov

10.07.2014 - Obvestilo uporabnikom vode v Podnartu in Ovsišah

03.07.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Begunjah

30.06.2014 - Obvestilo o zapori ceste Begunje - Tržič

24.06.2014 - Odvoz odpadkov na praznični dan

17.06.2014 - Telofonske linije delujejo

16.06.2014 - Izpad telefonske linije

19.05.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Kropi

24.04.2014 - Praznični odvoz odpadkov

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

03.04.2014 - Očistimo našo občino - Radovljica 2014

10.02.2014 - Bodite obveščeni in nagrajeni

03.01.2014 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2014?

20.09.2013 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

17.09.2013 - Plačilo računa za avgust preko direktne obremenitve

13.09.2013 - Komu koristi ločevanje odpadkov?

02.09.2013 - Zelena luč za vodovodno povezavo Hraše - Smokuč

19.08.2013 - Poletna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme - E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

13.08.2013 - Odvoz odpadkov na praznični dan

26.07.2013 - V Podnartu je bilo slovesno

28.06.2013 - Novi spletni obrazci in naročila

25.04.2013 - "Praznični" odvoz odpadkov

15.04.2013 - V času Festivala čokolade pričakovan povečan promet v Radovljici

09.04.2013 - Očistimo našo občino - Radovljica 2013

30.03.2013 - Kakšno vodo smo pili v letu 2012?

21.03.2013 - Obrazci približani uporabnikom na enem mestu

04.02.2013 - Načrt praznjenja greznic 2013

23.01.2013 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2013?

23.01.2013 - Zaračunavanje zbiranja in odvoza bioloških odpadkov

21.12.2012 - Praznični odvoz odpadkov

19.12.2012 - SEPA - direktna obremenitev za plačevanje računov

12.11.2012 - Obnova kanalizacije Na Mlaki v Radovljici

24.10.2012 - Vaši nasveti za varčevanje z vodo

17.10.2012 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

03.10.2012 - Vse, kar morate vedeti o malih komunalnih čistilnih napravah

05.07.2012 - V Zadnji vasi je bilo slovesno

22.06.2012 - Naša voda kot del turistične ponudbe

08.06.2012 - Zbiranje bioloških odpadkov na območju vaških poselitev od julija

21.05.2012 - E-račun in najemnina grobov

18.05.2012 - E-komunala – vir informacij o vaši porabi

26.04.2012 - Vrhunec natečaja Od malih nog mislimo zeleno

25.04.2012 - »Praznični« odvoz odpadkov

20.04.2012 - Novo vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z vgrajeno napravo za pranje zabojnikov

02.04.2012 - Marčevski nagrajenci igrice Rado ločuje

30.03.2012 - Nagrajena otroška ustvarjalnost v duhu varovanja okolja

20.03.2012 - Očistimo Slovenijo - očistimo Radovljico 2012

15.03.2012 - E- račun: enostavna pot od prejetja do plačila računa

01.03.2012 - Februarski nagrajenci igrice Rado ločuje

29.02.2012 - Otroška ustvarjalnost v znamenju varovanja okolja

15.02.2012 - ''Odprta vrata'' v Radovljici

14.02.2012 - Zima kaže zobe tudi vodovodnim napeljavam

01.02.2012 - Januarski nagrajenci igrice Rado ločuje

24.01.2012 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2012?

03.01.2012 - Rado ločuje in nagrajuje!

Arhiv