Obvestila

Očistimo Slovenijo - očistimo Radovljico 2012

20.03.2012

Kljub dobro organizirani službi zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov in Zbirnemu centru Radovljica, se še vedno dogaja, da kdo seje odpadke v naravo, čeprav vemo, da odpadki ne cvetijo in ne obrodijo. Odpadki niso izbirčni, radi so v globokih grapah, med drevesi v gozdu, v jarkih, ob potokih, na robu naselij, ob zbiralnicah ločenih frakcij. Kjer leži en odpadek, se kmalu pojavi še drugi in nato se kar množijo.

Vabimo vas, da se v soboto, 24. marca 2012, pridružite letošnji vseslovenski prostovoljski čistilni akciji. Radovljico bomo skupaj očistili v enem dnevu. Povabite tudi svoje prijatelje. Vsi ste zelo dobrodošli! Zbirno mesto v vašem kraju najdete na naslednji povezavi.

Ločujmo takoj na mestu samem

Več o akciji si preberite na povezavi.

Poleg naloge, da očistimo našo okolico, želimo ločeno zbrati med 60 in 70% odpadkov. Predlagamo vam, da na divjem odlagališču takoj ločujete odpadke, da bo ostanek, ki ga bomo odložili na odlagališču, čim manjši.

Zaradi lažjega ločevanja odpadkov, transporta in recikliranja, bomo manjše odpadke pobirali v barvne plastične vrečke.

  • Rumena vreča: plastenke, plastična embalaža, tetrapak, pločevinke, plastične vrečke (ne: trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki)
  • Zelena vreča: samo za steklo
  • Rdeča vreča: samo za baterije, kartuše, tonerje, mobilne telefone, embalažo barv in lakov, embalažo olj, embalažo škropiv in čistil, zdravila, neonske in halogenske sijalke.
  • Črna vreča: vsi ostali odpadki, ki jih ni možno zbrati ločeno oz. so preveč umazani (tkanine, stiropor, keramika, plenice, kasete, CD-ji ...)

Preverite, kje je najbližje odlagalno mesto

Odpadke odlagajte na posebej določenih odlagalnih mestih. Prosimo vas, da zbrane odpadke, vreče z odpadki in kosovne odpadke ločeno razporedite po kupih:

  • vreče različnih barv skupaj;
  • kovino in gospodinjske aparate skupaj;
  • gume;
  • pohištvo in ostale kosovne odpadke skupaj.

Nevarne in gradbene odpadke pustimo

Nevarnih odpadkov kot so: azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, ne pobirajte in ne premeščajte!

Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bomo prevzela.

Akcije se boste udeležili na lastno odgovornost! Za čiščenje divjih odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno ali drugače zavarovani. Občina Radovljica, Komunala Radovljica d.o.o., lokalni organizatorji, vodje zbirnih mest ter vodje odlagalnih mest ne bodo prevzeli odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji.

Delujmo skupaj

Vse, ki imate možnost prevoza prosimo, da ločeno zbrane odpadke pripeljete direktno v Zbirni center Radovljica ob Centralni čistilni napravi Radovljica, ki bo na dan akcije odprt do 17. ure.

Hvala vsem, ki varujete naše okolje, tako da oddajate ločeno zbrane odpadke v zbiralnicah, v zbirnem centru in v organiziranih akcijah.

Vam, ki pa sejete odpadke po okolici, pa v razmislek vprašanje.
Zakaj bi jih torej sejali, če ne cvetijo ?

Se vidimo v soboto 24. marca 2012!


09.04.2021 - Delna in popolna zapora Kranjske ceste v Radovljici

01.04.2021 - Uskladitev cen komunalnih storitev

08.12.2020 - Popolna zapora Ceste svobode pri mostu čez železnico

20.11.2020 - Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

26.10.2020 - Štacuna Brvač zaprta

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

02.12.2015 - Spoštljivo do okolja, odgovorno z e-odpadki

05.09.2015 - Z novim letom uvajamo novo tehnologijo pobiranja odpadkov

23.07.2015 - Podpis sporazuma o izvedbi odpusta dolga najšibkejšim

21.07.2015 - Odločite se za udobno plačevanje storitev z direktno obremenitvijo

03.07.2015 - Pogodbe za najem grobnega prostora

08.04.2015 - Očistimo našo občino – Radovljica 2015

01.04.2015 - Kam z zelenim odrezom?

06.01.2015 - Potrebna minimalna preventivna dezinfekcija

05.01.2015 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2015?

24.10.2014 - Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

29.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

11.09.2014 - Plačevanje plačilnih nalogov Komunale Radovljica na javni blagajni

10.09.2014 - Oskrba s pitno vodo v Zalošah

14.08.2014 - Biološki odpadki ne sodijo v zabojnik za preostanek odpadkov

10.07.2014 - Obvestilo uporabnikom vode v Podnartu in Ovsišah

03.07.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Begunjah

30.06.2014 - Obvestilo o zapori ceste Begunje - Tržič

24.06.2014 - Odvoz odpadkov na praznični dan

17.06.2014 - Telofonske linije delujejo

16.06.2014 - Izpad telefonske linije

19.05.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Kropi

24.04.2014 - Praznični odvoz odpadkov

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

03.04.2014 - Očistimo našo občino - Radovljica 2014

10.02.2014 - Bodite obveščeni in nagrajeni

03.01.2014 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2014?

20.09.2013 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

17.09.2013 - Plačilo računa za avgust preko direktne obremenitve

13.09.2013 - Komu koristi ločevanje odpadkov?

02.09.2013 - Zelena luč za vodovodno povezavo Hraše - Smokuč

19.08.2013 - Poletna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme - E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

13.08.2013 - Odvoz odpadkov na praznični dan

26.07.2013 - V Podnartu je bilo slovesno

28.06.2013 - Novi spletni obrazci in naročila

25.04.2013 - "Praznični" odvoz odpadkov

15.04.2013 - V času Festivala čokolade pričakovan povečan promet v Radovljici

09.04.2013 - Očistimo našo občino - Radovljica 2013

30.03.2013 - Kakšno vodo smo pili v letu 2012?

21.03.2013 - Obrazci približani uporabnikom na enem mestu

04.02.2013 - Načrt praznjenja greznic 2013

Arhiv