Obvestila

Zbiranje bioloških odpadkov na območju vaških poselitev od julija

08.06.2012

Biološko razgradljivih odpadkov ne smemo več odlagati v zabojnike za ostanek odpadkov, jih mešati z odpadno embalažo, niti jih odlagati v zbiralnicah ločenih frakcij.

Ločevanje bioloških odpadkov od ostalih odpadkov lahko poteka na dva načina: 

  • s kompostiranjem v hišnem kompostniku ter
  • z odlaganjem v zabojnike za biološke odpadke in odvozom odpadkov v predelavo.

V občini Radovljica smo zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov začeli izvajati septembra 2011, in sicer pri vseh večstanovanjskih objektih in individualnih hišah na območju strnjene poselitve. Julija 2012 načrtujemo uvedbo ločevanja na preostalem območju občine Radovljica.

Kompostiranje je prava odločitev

Prevzem biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odreza v manjših naseljih bo zelo povečal stroške ravnanja z odpadki. Po končanem poskusnem obdobju bo zato prevzem bioloških odpadkov plačljiva storitev.

Svetujemo vam, da se gospodinjstva z lastnim vrtom odločite za kompostiranje, ker:

  • boste iz bioloških odpadkov pridobili humus, ki je naravno gnojilo in nadomešča uporabo hlevskega gnoja in mineralnih gnojil;
  • ne boste plačevali storitve ravnanja in odvoza bioloških odpadkov.

Več informacij o pravilnem kompostiranju si lahko preberete na povezavi.

Oblikovanje cene ravnanja z biološkimi odpadki

V poskusnem obdobju storitve zbiranja in odvoza odpadkov ne bomo zaračunavali, plačevali boste samo mesečni najem za zabojnik za biološke odpadke v višini 0,53 EUR.

Cena storitve bo oblikovana na podlagi nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cena storitve bo odvisna od velikosti zabojnika, ki ga boste uporabljali. Gospodinjstva se lahko odločite za najem 120- ali 240-litrskega zabojnika. Strošek najema zabojnika in storitve se bo v primeru, da bo zabojnik uporabljalo več gospodinjstev, delil po številu oseb posameznega gospodinjstva.

Cena storitve zbiranja in odvoza bioloških odpadkov v sosednjih občinah, ki storitev že izvajajo, se gibljejo med 5,36 in 10,52 EUR, glede na velikost posode.

Sporočite svojo odločitev

Svojo odločitev o načinu ravnanja z biološkimi odpadki boste sporočili Komunali Radovljica s priloženim vprašalnikom, ki ga v priloženi ovojnici pošljete na naš naslov. Državna uredba izvajalca javne službe zavezuje, da vodi evidenco o številu gospodinjstev, ki kompostirajo, zato prosimo vsa gospodinjstva, da nam vrnejo izpolnjene vprašalnike.

Svojo odločitev nam sporočite do petka, 23. junija 2012. Naročene zabojnike boste prejeli do 30. junija 2012. Tedenski odvoz bioloških odpadkov bo potekal ob petkih, prvič 6. julija 2012.

Učinkovitost in koristnost zbiranja je kot pri vsem ločenem zbiranju v veliki meri odvisna od pravilnega ravnanja občanov. Vabimo vas, da si preberete več informacij o pravilnem ločevanju bioloških odpadkov.

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. št. 04/537 01 32.

Vprašalnik o načinu izbire ločevanja bioloških odpadkov (152,10 kB)


09.04.2021 - Delna in popolna zapora Kranjske ceste v Radovljici

01.04.2021 - Uskladitev cen komunalnih storitev

08.12.2020 - Popolna zapora Ceste svobode pri mostu čez železnico

20.11.2020 - Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

26.10.2020 - Štacuna Brvač zaprta

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

02.12.2015 - Spoštljivo do okolja, odgovorno z e-odpadki

05.09.2015 - Z novim letom uvajamo novo tehnologijo pobiranja odpadkov

23.07.2015 - Podpis sporazuma o izvedbi odpusta dolga najšibkejšim

21.07.2015 - Odločite se za udobno plačevanje storitev z direktno obremenitvijo

03.07.2015 - Pogodbe za najem grobnega prostora

08.04.2015 - Očistimo našo občino – Radovljica 2015

01.04.2015 - Kam z zelenim odrezom?

06.01.2015 - Potrebna minimalna preventivna dezinfekcija

05.01.2015 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2015?

24.10.2014 - Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

29.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

11.09.2014 - Plačevanje plačilnih nalogov Komunale Radovljica na javni blagajni

10.09.2014 - Oskrba s pitno vodo v Zalošah

14.08.2014 - Biološki odpadki ne sodijo v zabojnik za preostanek odpadkov

10.07.2014 - Obvestilo uporabnikom vode v Podnartu in Ovsišah

03.07.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Begunjah

30.06.2014 - Obvestilo o zapori ceste Begunje - Tržič

24.06.2014 - Odvoz odpadkov na praznični dan

17.06.2014 - Telofonske linije delujejo

16.06.2014 - Izpad telefonske linije

19.05.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Kropi

24.04.2014 - Praznični odvoz odpadkov

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

03.04.2014 - Očistimo našo občino - Radovljica 2014

10.02.2014 - Bodite obveščeni in nagrajeni

03.01.2014 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2014?

20.09.2013 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

17.09.2013 - Plačilo računa za avgust preko direktne obremenitve

13.09.2013 - Komu koristi ločevanje odpadkov?

02.09.2013 - Zelena luč za vodovodno povezavo Hraše - Smokuč

19.08.2013 - Poletna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme - E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

13.08.2013 - Odvoz odpadkov na praznični dan

26.07.2013 - V Podnartu je bilo slovesno

28.06.2013 - Novi spletni obrazci in naročila

25.04.2013 - "Praznični" odvoz odpadkov

15.04.2013 - V času Festivala čokolade pričakovan povečan promet v Radovljici

09.04.2013 - Očistimo našo občino - Radovljica 2013

30.03.2013 - Kakšno vodo smo pili v letu 2012?

21.03.2013 - Obrazci približani uporabnikom na enem mestu

04.02.2013 - Načrt praznjenja greznic 2013

Arhiv