Obvestila

Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2015?

05.01.2015

V občini Radovljica sistem prijaznega zbiranja in odvoza odpadkov nenehno nadgrajujemo in posodabljamo. Storitev ravnanja z odpadki smo v zadnjih letih približali uporabnikom z zbirnim centrom ter z individualnim načinom odvoza embalaže in kosovnih odpadkov. V Radovljici sta bili v letu 2014 izdelani tudi dve nadstrešnici za zbiralnici ločenih frakcij.

Veseli nas, da skupaj stalno povečujemo količine zbranih ločenih frakcij. Za pomoč pri ločevanju so uporabniki prejeli po pošti koledar odvozov embalaže, ostalih gospodinjskih in bioloških odpadkov ter dopisnici za individualno naročilo odvoza kosovnih odpadkov v letu 2015.

Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

S stiskanjem embalaže lahko pridobimo do 80 odstotkov prostora v naših posodah za ločeno zbrane odpadke in hkrati dolgoročno zmanjšujejo stroške ravnanja z odpadki.

Za uspešnejše ločevanje embalaže in bioloških odpadkov lahko na blagajni Komunale Radovljica po ugodnih cenah kupite ročne stiskalnice za embalažo, posode za odlaganje organskih odpadkov ter biološko razgradljive in kompostirne vrečke in podloge.

Zavržena hrana onesnažuje naše okolje

Kompostiranje na domačem vrtu je najboljši način ravnanja z biološkimi odpadki, tudi s hrano. Kompost je najprimernejše naravno gnojilo, ki nadomesti umetna gnojila in zagotavlja zdrave pridelke. S kompostiranjem prispevate tudi k zmanjšanju stroškov odvoza in obdelave bioloških odpadkov.

V občini Radovljica je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja bioloških odpadkov na izvoru nastanka. Odvoz vsebine iz zabojnikov za biološke odpadke poteka tedensko, od aprila do novembra je zagotovljeno tudi mesečno pranje posod.

Pri Komunali Radovljica lahko najamete ali kupite nov ali večji zabojnik za preostanek odpadkov, za odpadno embalažo ali za biološke odpadke. Izpolnite in pošljete Obrazec za sporočanje sprememb, ki ga najdete na povezavi.

Zbirni center je odprt tudi popoldne

Vsako gospodinjstvo letno prejme dve dopisnici, s katerima lahko naroči brezplačen odvoz do štirih kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Kosovne odpadke, pa tudi nevarne in večino posebnih odpadkov (razen gradbenih), lahko brezplačno oddate tudi v zbirnem centru Radovljica. Odpiralni čas: v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 16. ure, v sredo od 8. do 18. ure ter v soboto od 8. do 12. ure.

Ko odpadni izdelki dobijo novo življenje

Po zgledu več delujočih centrov ponovne uporabe v Sloveniji tudi v občini Radovljica urejamo podoben center na lokaciji Zbirnega centra Radovljica. Center ponovne uporabe Radovljica, ki bo zaživel v začetku leta 2015, bo namenjen prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo. Ključno poslanstvo tovrstnih centrov je omogočiti delo tistim, ki so težko zaposljivi (npr. starejšim in invalidom), po drugi strani pa omogočiti, da stari, odvečni ali poškodovani predmeti zaživijo novo življenje ter za simbolično ceno razveselijo nove lastnike.

Spodbujanje ponovne uporabe ter obenem do sebe, okolja in denarnice odgovornega potrošništva je naloga vseh nas, ki mislimo zeleno. Veseli smo, da nas je veliko!

Želimo, da bi uspešno »Mislili zeleno« tudi v letu 2015!

 


09.04.2021 - Delna in popolna zapora Kranjske ceste v Radovljici

01.04.2021 - Uskladitev cen komunalnih storitev

08.12.2020 - Popolna zapora Ceste svobode pri mostu čez železnico

20.11.2020 - Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

26.10.2020 - Štacuna Brvač zaprta

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

02.12.2015 - Spoštljivo do okolja, odgovorno z e-odpadki

05.09.2015 - Z novim letom uvajamo novo tehnologijo pobiranja odpadkov

23.07.2015 - Podpis sporazuma o izvedbi odpusta dolga najšibkejšim

21.07.2015 - Odločite se za udobno plačevanje storitev z direktno obremenitvijo

03.07.2015 - Pogodbe za najem grobnega prostora

08.04.2015 - Očistimo našo občino – Radovljica 2015

01.04.2015 - Kam z zelenim odrezom?

06.01.2015 - Potrebna minimalna preventivna dezinfekcija

05.01.2015 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2015?

24.10.2014 - Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

29.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

11.09.2014 - Plačevanje plačilnih nalogov Komunale Radovljica na javni blagajni

10.09.2014 - Oskrba s pitno vodo v Zalošah

14.08.2014 - Biološki odpadki ne sodijo v zabojnik za preostanek odpadkov

10.07.2014 - Obvestilo uporabnikom vode v Podnartu in Ovsišah

03.07.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Begunjah

30.06.2014 - Obvestilo o zapori ceste Begunje - Tržič

24.06.2014 - Odvoz odpadkov na praznični dan

17.06.2014 - Telofonske linije delujejo

16.06.2014 - Izpad telefonske linije

19.05.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Kropi

24.04.2014 - Praznični odvoz odpadkov

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

03.04.2014 - Očistimo našo občino - Radovljica 2014

10.02.2014 - Bodite obveščeni in nagrajeni

03.01.2014 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2014?

20.09.2013 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

17.09.2013 - Plačilo računa za avgust preko direktne obremenitve

13.09.2013 - Komu koristi ločevanje odpadkov?

02.09.2013 - Zelena luč za vodovodno povezavo Hraše - Smokuč

19.08.2013 - Poletna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme - E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

13.08.2013 - Odvoz odpadkov na praznični dan

26.07.2013 - V Podnartu je bilo slovesno

28.06.2013 - Novi spletni obrazci in naročila

25.04.2013 - "Praznični" odvoz odpadkov

15.04.2013 - V času Festivala čokolade pričakovan povečan promet v Radovljici

09.04.2013 - Očistimo našo občino - Radovljica 2013

30.03.2013 - Kakšno vodo smo pili v letu 2012?

21.03.2013 - Obrazci približani uporabnikom na enem mestu

04.02.2013 - Načrt praznjenja greznic 2013

Arhiv