Obvestila

Potrebna minimalna preventivna dezinfekcija

06.01.2015

S pitno vodo iz vodnega vira Ovčje jame, ki se nahaja v dolini Radovne v občini Gorje, se oskrbuje pretežni del občin Gorje in Bled ter določeno območje občine Radovljica. Območje obsega Lesce, Hraše, Studenčice, Hlebce, Novo vas, del Zapuž, v Radovljici pa Gradnikovo ulico, Triglavsko cesto in Roblekovo naselje. Na vodnem viru Ovčje jame je trenutno potrebna minimalna preventivna dezinfekcija pitne vode. Pitna voda je uporabna brez kakršnihkoli omejitev.

Posledice vdora površinske vode v podtalnico

Upravljavec vodnega vira Ovčje jame je podjetje Infrastruktura Bled, d.o.o, izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območjih občine Bled in Gorje. Na osnovi upravljavčevega obvestila smo o obveznem preventivnem prekuhavanju vode od 7. do 14. novembra 2014 obveščali tudi naše uporabnike. Mikrobiološko poslabšanje kvalitete pitne vode je bilo z analizami vzorcev vode tudi potrjeno. Ocenjujemo, da je vzrok nenadnih mikrobioloških odstopanj v vdoru površinske vode v podtalnico vodnega vira, ki je nastal kot posledica ekstremnih padavin na širšem območju Julijskih Alp.

Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode

Za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode za vse uporabnike mora vsak izvajalec gospodarske javne službe ravnati skladno z zakonodajo (Pravilnik o pitni vodi – Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Na prizadetem območju občine Radovljica smo nemudoma pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev pogojev, ki bi omogočali varno in zdravstveno ustrezno oskrbo z vodo brez prekuhavanja pitne vode.

Na vstopni točki vodovodne napeljave v občino Radovljica smo v najkrajšem možnem času pričeli z dezinfekcijo pitne vode. Po ponovnem vzorčenju smo na priporočilo NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano enota Kranj) lahko 14. novembra 2014 preklicali ukrep prekuhavanja pitne vode. Dezinfekcijo vode od 12. decembra 2014 naprej neposredno na vodnem viru izvaja upravljavec vodnega vira Infrastruktura Bled, d.o.o.

Koncentracija dezinfekcijskega sredstva je pod nadzorom

Komunala Radovljica koncentracijo dezinfekcijskega sredstva v pitni vodi večkrat mesečno dodatno spremlja na več kontrolnih točkah (KT). Koncentracijo spremljamo na vstopni točki v občino in na več iztočnih mestih pri uporabnikih. Koncentracija dezinfekcijskega sredstva se giblje med 0,18 in 0,25 mg/l (rezidual oziroma ostanek Cl) in ne presega zgornje, s strani NLZOH priporočene, mejne vrednosti 0,40 mg/l.

Minimalna preventivna dezinfekcija pitne vode na bazi klora ostaja, glede na priporočila NLZOH, v veljavi do nadaljnjega.

Vzajemno za rešitev

Vodni vir Ovčje jame, navkljub trenutni situaciji, ocenjujemo kot izredno zanesljiv in kakovosten. Občine Bled, Gorje in Radovljica se skupaj z upravljavci že dogovarjajo o načinu in izvedbi alternativnih tehničnih možnosti za pripravo pitne vode na tem vodnem viru.

Hvala za razumevanje!

 


09.04.2021 - Delna in popolna zapora Kranjske ceste v Radovljici

01.04.2021 - Uskladitev cen komunalnih storitev

08.12.2020 - Popolna zapora Ceste svobode pri mostu čez železnico

20.11.2020 - Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

26.10.2020 - Štacuna Brvač zaprta

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

02.12.2015 - Spoštljivo do okolja, odgovorno z e-odpadki

05.09.2015 - Z novim letom uvajamo novo tehnologijo pobiranja odpadkov

23.07.2015 - Podpis sporazuma o izvedbi odpusta dolga najšibkejšim

21.07.2015 - Odločite se za udobno plačevanje storitev z direktno obremenitvijo

03.07.2015 - Pogodbe za najem grobnega prostora

08.04.2015 - Očistimo našo občino – Radovljica 2015

01.04.2015 - Kam z zelenim odrezom?

06.01.2015 - Potrebna minimalna preventivna dezinfekcija

05.01.2015 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2015?

24.10.2014 - Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

29.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

11.09.2014 - Plačevanje plačilnih nalogov Komunale Radovljica na javni blagajni

10.09.2014 - Oskrba s pitno vodo v Zalošah

14.08.2014 - Biološki odpadki ne sodijo v zabojnik za preostanek odpadkov

10.07.2014 - Obvestilo uporabnikom vode v Podnartu in Ovsišah

03.07.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Begunjah

30.06.2014 - Obvestilo o zapori ceste Begunje - Tržič

24.06.2014 - Odvoz odpadkov na praznični dan

17.06.2014 - Telofonske linije delujejo

16.06.2014 - Izpad telefonske linije

19.05.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Kropi

24.04.2014 - Praznični odvoz odpadkov

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

03.04.2014 - Očistimo našo občino - Radovljica 2014

10.02.2014 - Bodite obveščeni in nagrajeni

03.01.2014 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2014?

20.09.2013 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

17.09.2013 - Plačilo računa za avgust preko direktne obremenitve

13.09.2013 - Komu koristi ločevanje odpadkov?

02.09.2013 - Zelena luč za vodovodno povezavo Hraše - Smokuč

19.08.2013 - Poletna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme - E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

13.08.2013 - Odvoz odpadkov na praznični dan

26.07.2013 - V Podnartu je bilo slovesno

28.06.2013 - Novi spletni obrazci in naročila

25.04.2013 - "Praznični" odvoz odpadkov

15.04.2013 - V času Festivala čokolade pričakovan povečan promet v Radovljici

09.04.2013 - Očistimo našo občino - Radovljica 2013

30.03.2013 - Kakšno vodo smo pili v letu 2012?

21.03.2013 - Obrazci približani uporabnikom na enem mestu

04.02.2013 - Načrt praznjenja greznic 2013

Arhiv