Obvestila

Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.02.2016

Količine odpadkov, ki nastajajo na pokopališčih, niso zanemarljive, zato je pomembno kako z njimi ravnamo. V letu 2016 bomo na vseh pokopališčih v radovljiški občini uvedli tudi ločevanje bioloških odpadkov in embalaže. Takšen način ločevanja že poteka na pokopališču v Lescah.


Ne le doma in v službi, tudi na pokopališčih moramo odpadke, ki smo ji povzročili ob obisku ali pri urejanju grobov, odložiti v za to namenjen zabojnik. Na vseh pokopališčih v občini Radovljica ločeno zbiramo sveče. Odstranjevanje odpadnih nagrobnih sveč ima zaradi vsebnosti klora škodljiv vpliv na okolje.

V letu 2016 bomo zato poleg zbiranja odpadnih sveč in ostanka odpadkov, uvedli še ločevanje bioloških odpadkov in embalaže. Tako bomo poskrbeli za učinkovitejše ločevanje odpadkov na izvoru in zmanjševanje količine odpadkov, ki jih bo potrebno odložiti na odlagališču. Z učinkovitejšim ločevanjem se bodo znižali stroški obdelave in odlaganja preostanka mešanih komunalnih odpadkov na odlagališče.

Na pokopališčih bomo namestili zadostno količino zabojnikov za:

  • odpadne nagrobne sveče; v zabojnikih z rdečim pokrovom se zbirajo vse vrste odpadnih plastičnih sveč (tudi elektronske), vključno z ostanki parafina in pokrovčki;
  • biorazgradljive odpadki; v rjavih zabojnikih odlagamo ovenelo cvetje, listje, plevel, travo, lončnice, odpadke od urejanja grmovnic, papirnate vrečke in robčke;
  • embalažo; zabojnik z rumenim pokrovom je namenjen plastičnim vrečkam in lončkom, pločevinkam, sestavljeni embalaži in plastenkam;
  • ostanek odpadkov; zelen zabojnik za odpadke, ki jih ni mogoče ločiti, kot so večje plastične posode, zalivalke, leseni zaboji, vžigalniki, plastično in umetno cvetje, umetne gobe ikeban in vencev ter trakovi, plastične rokavice, gobice, keramični lonci…

 

pokopališče

Ločevanje, sveč, cvetja in embalaže že poteka na pokopališču v Lescah.

Odlaganje zemlje, peska, kamnoseških odpadkov robnikov in večjih rastlinskih ostankov ne sodi v nobenega od omenjenih zabojnikov. Zabojniki na pokopališču so namenjeni izključno odpadkom, ki nastanejo na pokopališčih.

Le skupaj lahko poskrbimo, da se bodo odpadki ustrezno predelali in se ne bodo po nepotrebnem odlagali na odlagališče.

 


17.09.2021 - Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

14.09.2021 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

08.07.2021 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

01.07.2021 - Obnova nadvoza nad železnico proti pokopališču v Radovljici - popolna zapora ceste

06.05.2021 - Popolna zapora Gradnikove ceste

08.12.2020 - Popolna zapora Ceste svobode pri mostu čez železnico

20.11.2020 - Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

Arhiv