Obvestila

Okolju prijazno praznjenje greznic

16.02.2016

Občane obveščamo, da bomo 21. marca 2016 pričeli z rednim letnim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Radovljica. V okolju izlite greznične bi lahko povzročile onesnaženje virov pitne vode, širjenje nalezljivih bolezni ali "cvetenje" voda.

V letu 2016 je predviden odvoz gošč iz vseh greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN), ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2013. Teh objektov je skupno 532. Termini, navedeni v tabeli, so okvirni, stranke pa bodo pred praznjenjem tudi pisno obveščene. Terminski plan za 2016 se nahaja na povezavi.

Redno praznjenje greznic in MKČN je zasnovano na predpostavki, da so ti objekti dovolj veliki in hkrati pravilno izvedeni. V primeru, da so greznice (MKČN) premajhne oz. se pojavljajo težave v njihovem delovanju, lahko njihovi lastniki v obdobju triletnega ciklusa praznjenja koristijo možnost dveh dodatnih odvozov brez dodatnega plačila (kar skupno pomeni največ trije odvozi v treh letih). Na vašo željo po dodatnem odvozu se bomo odzvali takoj, ko bo mogoče.

Nova ocena obratovanja MKČN je potrebna na tri leta

Lastnike MKČN obveščamo, da je skladno z zakonodajo veljavnost ocene obratovanja MKČN tri leta in jo je po preteku potrebno obnoviti. Svetujemo jim, da na Komunali Radovljica pravočasno vložijo vlogo za izdelavo nove ocene obratovanja. Lastnikom MKČN brez veljavne ocene obratovanja bomo primorani zaračunavati storitev, omrežnino in okoljsko dajatev po enakih tarifah kot uporabnikom pretočnih greznic. Obrazec Podatki o individualni MKČN se nahaja na povezavi.

 


17.09.2021 - Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

14.09.2021 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

08.07.2021 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

01.07.2021 - Obnova nadvoza nad železnico proti pokopališču v Radovljici - popolna zapora ceste

06.05.2021 - Popolna zapora Gradnikove ceste

08.12.2020 - Popolna zapora Ceste svobode pri mostu čez železnico

20.11.2020 - Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

Arhiv