Obvestila

Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020

Komunala Radovljica, d. o. o., bo kljub izrednemu stanju zagotavljala uporabnikom vse nujne storitve gospodarskih javnih služb. Z odgovornim ravnanjem lahko uporabniki pripomorete, da bodo naši zaposleni ostali zdravi in da bomo nemoten potek storitev v izrednih razmerah lahko izvajali tudi v bodoče.

V skladu z usmeritvami smo zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa do preklica uvedli naslednje ukrepe.

Uradne ure na sedežu podjetja

Svetujemo, da poslovanje, če je le mogoče poteka preko naslednjih komunikacijskih kanalov:

 • elektronske poti: e-naslov info@komunala-radovljica.si ali nabiralnikracunovodstvo@komunala-radovljica.si;
 • telefon: 04 537 01 11;
 • dokumentacijo pošljite po pošti ali jo oddajte v nabiralnik pred vhodom v poslovno stavbo.

Uporabniki nas lahko obiščejo v delovnem času na sedežu podjetja, ki se nahaja na Ljubljanski cesti 27 v Radovljici.

Dostop do odgovornih za posamezno področje je mogoč po predhodnem naročanju na e-naslov info@komunala-radovljica.si ali po telefonu:

 • Tajništvo: 04/ 537 01 11.
 • Obračun, reklamacije in blagajna: 04/ 537 01 19.
 • Oskrba s pitno vodo: 04/ 537 01 25.
 • Ravnaje z odpadnimi vodami: 04/ 537 01 23.
 • Ravnanje z odpadki: 04/ 537 01 32.
 • Soglasja: 04/ 537 01 22.

Ob obisku vas prosimo za dosledno upoštevanje naslednjih varnostnih navodil in vseh splošnih navodil NIJZ:

 • V poslovne prostore Komunale Radovljica lahko vstopajo uporabniki posamično in samo v primeru, da so zdravi. V primeru bolezenskih znakov okužbe zgornjih dihal uporabniki ne smejo dostopati v poslovne prostore.
 • Pred vstopom v poslovne prostore je za obiskovalce obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter razkuževanje rok ob vstopu v objekt.
 • Vzdrževanje razdalje vsaj 1,5-2 metra in izogibanje ne nujnim tesnim stikom.

Prosimo za dosledno upoštevanje varnostnih ukrepov.

Zbirni center in Štacuna Brvač

Zbirni center Radovljica je odprt po urniku.

Zaradi varovanja uporabnikov in zdravja zaposlenih prosimo, da odpadke v zbirne centre pripeljete samo v primeru, da ste zdravi. Če imate bolezenske znake okužbe dihal je vstop v zbirni center prepovedan.

V zbirnem centru bodo za varno obratovanje do preklica veljali naslednji ukrepi:

 • Obvezna uporaba zaščitnih mask. Priporočljiva je uporaba rokavic.
 • Obvezno upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 2 metra) in higiene kašlja. Uporaba razkužila za roke.
 • Dosledno upoštevanje navodil zaposlenih. Brez stikov z zaposlenimi.
 • S seboj prinesite dokazilo o plačilu zadnjega računa za komunalne storitve.
 • Na območju zbirnega centra so lahko največ tri vozila in trije obiskovalci.
 • V zbirnem centru iz vozila ne izstopajte, dokler vam tega ne odobri zaposleni, gibanje na območju zbirnega centra je omejeno in zgolj v skladu z navodili zaposlenih, na območju zbirnega centra se ne zadržujete več, kot je nujno potrebno.
 • Prinašajte le predhodno sortirane odpadke (zaradi zmanjšanja časa oddaje in zadrževanja v zbirnem centru), ki jih boste razložili sami oziroma s pomočjo sopotnika – zaposleni v zbirnem centru vam pri raztovarjanju ne bodo pomagali, vas bodo pa usmerjali.
 • Pri obisku Štacune Brvač upoštevajte vse ukrepe za zaščito vašega zdravja in zdravja zaposlenih.

Odvoz kosovnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov od vrat do vrat poteka kot običajno.

Kosovne odpadke pripravite na dan odvoza do 6. ure zjutraj (vendar ne prej kot dvanajst ur pred prevozom) na vaše odjemno mesto, to je mesto, kjer imate zabojnike za komunalne odpadke oziroma mesto, kamor običajno pripravite zabojnike v času rednega odvoza ali na drugo dogovorjeno mesto. Poskrbite, da bo prevzem odpadkov potekal brez stikov z zaposlenimi. V primeru stika nosite zaščitno masko in upoštevajte vsaj dva metra varnostne razdalje.

Popis vodomernih števcev

Popis vodomernih števcev poteka kot običajno. Prosimo vas, da poskrbite, da bo popis potekal brez stikov z zaposlenimi. V primeru  stika nosite zaščitno masko in upoštevajte vsaj dva metra varnostne razdalje.


23.02.2021 - Delna in popolna zapora Savske ceste v Radovljici ob nadgradnji železniške proge

19.02.2021 - Štacuna Brvač posluje po urniku

21.01.2021 - Prometna ureditev ob gradnji peš in kolesarske povezave

07.01.2021 - Prostori za svojce z novo podobo

08.12.2020 - Popolna zapora Ceste svobode pri mostu čez železnico

20.11.2020 - Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

05.11.2020 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

30.10.2020 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

26.10.2020 - Štacuna Brvač zaprta

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

31.12.2019 - Koledar odvoza odpadkov 2020

20.06.2019 - Uskladitev cen komunalnih storitev

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

15.03.2019 - Delegacija iz Gruzije na obisku

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

04.01.2018 - Koledar odvoza odpadkov 2018 in kuponi za odvoz kosovnih odpadkov že v vašem nabiralniku

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

02.12.2015 - Spoštljivo do okolja, odgovorno z e-odpadki

05.09.2015 - Z novim letom uvajamo novo tehnologijo pobiranja odpadkov

23.07.2015 - Podpis sporazuma o izvedbi odpusta dolga najšibkejšim

21.07.2015 - Odločite se za udobno plačevanje storitev z direktno obremenitvijo

03.07.2015 - Pogodbe za najem grobnega prostora

08.04.2015 - Očistimo našo občino – Radovljica 2015

01.04.2015 - Kam z zelenim odrezom?

06.01.2015 - Potrebna minimalna preventivna dezinfekcija

05.01.2015 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2015?

24.10.2014 - Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

29.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

11.09.2014 - Plačevanje plačilnih nalogov Komunale Radovljica na javni blagajni

10.09.2014 - Oskrba s pitno vodo v Zalošah

14.08.2014 - Biološki odpadki ne sodijo v zabojnik za preostanek odpadkov

10.07.2014 - Obvestilo uporabnikom vode v Podnartu in Ovsišah

03.07.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Begunjah

30.06.2014 - Obvestilo o zapori ceste Begunje - Tržič

24.06.2014 - Odvoz odpadkov na praznični dan

17.06.2014 - Telofonske linije delujejo

16.06.2014 - Izpad telefonske linije

19.05.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Kropi

24.04.2014 - Praznični odvoz odpadkov

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

03.04.2014 - Očistimo našo občino - Radovljica 2014

10.02.2014 - Bodite obveščeni in nagrajeni

03.01.2014 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2014?

20.09.2013 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

17.09.2013 - Plačilo računa za avgust preko direktne obremenitve

13.09.2013 - Komu koristi ločevanje odpadkov?

02.09.2013 - Zelena luč za vodovodno povezavo Hraše - Smokuč

19.08.2013 - Poletna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme - E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

13.08.2013 - Odvoz odpadkov na praznični dan

26.07.2013 - V Podnartu je bilo slovesno

28.06.2013 - Novi spletni obrazci in naročila

25.04.2013 - "Praznični" odvoz odpadkov

15.04.2013 - V času Festivala čokolade pričakovan povečan promet v Radovljici

09.04.2013 - Očistimo našo občino - Radovljica 2013

30.03.2013 - Kakšno vodo smo pili v letu 2012?

21.03.2013 - Obrazci približani uporabnikom na enem mestu

04.02.2013 - Načrt praznjenja greznic 2013

23.01.2013 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2013?

23.01.2013 - Zaračunavanje zbiranja in odvoza bioloških odpadkov

21.12.2012 - Praznični odvoz odpadkov

19.12.2012 - SEPA - direktna obremenitev za plačevanje računov

12.11.2012 - Obnova kanalizacije Na Mlaki v Radovljici

24.10.2012 - Vaši nasveti za varčevanje z vodo

17.10.2012 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

03.10.2012 - Vse, kar morate vedeti o malih komunalnih čistilnih napravah

05.07.2012 - V Zadnji vasi je bilo slovesno

22.06.2012 - Naša voda kot del turistične ponudbe

08.06.2012 - Zbiranje bioloških odpadkov na območju vaških poselitev od julija

21.05.2012 - E-račun in najemnina grobov

18.05.2012 - E-komunala – vir informacij o vaši porabi

26.04.2012 - Vrhunec natečaja Od malih nog mislimo zeleno

25.04.2012 - »Praznični« odvoz odpadkov

20.04.2012 - Novo vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z vgrajeno napravo za pranje zabojnikov

02.04.2012 - Marčevski nagrajenci igrice Rado ločuje

30.03.2012 - Nagrajena otroška ustvarjalnost v duhu varovanja okolja

20.03.2012 - Očistimo Slovenijo - očistimo Radovljico 2012

15.03.2012 - E- račun: enostavna pot od prejetja do plačila računa

01.03.2012 - Februarski nagrajenci igrice Rado ločuje

29.02.2012 - Otroška ustvarjalnost v znamenju varovanja okolja

15.02.2012 - ''Odprta vrata'' v Radovljici

14.02.2012 - Zima kaže zobe tudi vodovodnim napeljavam

Arhiv