Obvestila

Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

20.11.2020

V sklopu nadgradnje železniške proge Ljubljana – Jesenice d.m. na odseku Podnart – Lesce Bled bo v občini Radovljica na območju ob železniški progi spremenjena prometna ureditev.

Izvedene bodo popolne zapore občinskih cest, in sicer:

 • zaprt bo železniški prehod v naselju Otoče (LC 348061 Posavec-Podnart od km 0,665 do km 0,690) - obvoz bo urejen preko Podnarta in Posavca,
 • zaprta bo Cesta svobode preko železniškega mostu v Radovljici (JP 848211 Cesta svobode od km 0,214 do km 0,330),
 • zaprta bo cesta Na Mlako ob železniškem mostu v Radovljici (JP 848231 Na Mlaki-Pogačar od km 0,000 do km 0,150).

Zapori v Radovljici na območju Ceste svobode sta potrebni zaradi rušenja dotrajanega obstoječega mostu čez železniško progo. V času zapore bo možen obvoz po občinskih in državnih cestah čez Lesce. Ob zapori bo izvajalec zagotovil poti oz. koridor za pešce čez območje gradbišča.

Tudi čez območje popolne zapore v Otočah bo izvajalec ves čas zagotavljal koridor za pešce in kolesarje.

Popolne zapore zgoraj navedenih cest se bodo predvidoma izvajale v terminu od 9.11.2020 do 15.7.2021 med 0.00 in 24.00 uro. Zapore cest se bodo izvajale skladno s terminskim planom oziroma glede na napredovanje del, kar pomeni, da ceste ne bodo zaprte ves čas v navedenem terminu, ampak le ko bo to potrebno zaradi gradbenih del.

Na večih občinskih cestah bodo izvedeni gradbiščni priključki za dostope do gradbišča. Ravno tako se bodo obstoječe občinske ceste uporabljale kot transportne poti za potrebe gradbišča.

V sklopu dostopa do gradbišča je predvidena raba naslednjih občinskih cest, kjer bo po potrebi urejena začasna prometna signalizacija, ki bo opozarjala na odseke, kjer je možnost odvijanja gradbiščnega prometa:

 • LC 348034, LESCE - S priključek stare DC od km 0,000 do km 0,059
 • LC 348033, LESCE - STARA DRŽAVNA CESTA od km 0,000 do km 0,500
 • JP848631, OB ŽELEZNIŠKI PROGI, od km 0,000 do km 0,558
 • JP849651, ŽELEZNIŠKA UL. - ROŽNA DOLINA, od km 0,000 do km 0,260,
 • JP849651, ŽELEZNIŠKA UL. - ROŽNA DOLINA, od km 0,990 do km 1,040,
 • JP 848211, Cesta svobode, od km 0,330 do km 0,923 in od km 0,000 do km 0,197,
 • JP 848241, Na mlaki – Mlakar, od km 0,000 do km 0,900,
 • JP 848231, Na mlaki – Pogačar, od km 0,150 do km 0,230,
 • JP 848142, Savska c. – separacija, od km 0,000 do km 1,700,
 • JP 848141, AC počivališče, od km 0.000 do km 0,668,
 • LC 348121, Šercerjeva ul. – Ljubljanska c., od km 0,820 do km 0,969,
 • JP 849344, Pod cesto, od km 0,000 do km 0,511,
 • LC 348012, Mošnje – Dobrava, od km 1,380 do km 2,263,
 • JP 849341, Globoko – Drnče, od km 0,000 do km0,861,
 • JP 849342, Mošnje 20 – Sp. Polje, od km 0,000 do km 0,285,
 • JP 849171, Dobro polje – Mošnje, od km 0,000 do km 0,683,
 • LC 348041, Mišače – Otoče, od km 0,447 do km 1,887,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 0,000 do km 2,100,
 • JP 849131, Otoče, od km 0,000 do km 0,171,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 2,730 do km 3,622,
 • LC 348101, Lipnica – Sp. Dobrava, od km 4,940 do km 5,180.

Predvideni so gradbiščni priključki na naslednjih odsekih občinskih cest:

 • LC 348012, Mošnje – Dobrava od km 2,245 do km 2,255,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, v km 0,680,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 0,985 do km 1,015,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 1,455 do km 1,485,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 2,770 do km 2,800.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost ter vas prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo.

 


23.02.2021 - Delna in popolna zapora Savske ceste v Radovljici ob nadgradnji železniške proge

19.02.2021 - Štacuna Brvač posluje po urniku

21.01.2021 - Prometna ureditev ob gradnji peš in kolesarske povezave

07.01.2021 - Prostori za svojce z novo podobo

08.12.2020 - Popolna zapora Ceste svobode pri mostu čez železnico

20.11.2020 - Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

30.10.2020 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

26.10.2020 - Štacuna Brvač zaprta

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

31.12.2019 - Koledar odvoza odpadkov 2020

20.06.2019 - Uskladitev cen komunalnih storitev

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

15.03.2019 - Delegacija iz Gruzije na obisku

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

04.01.2018 - Koledar odvoza odpadkov 2018 in kuponi za odvoz kosovnih odpadkov že v vašem nabiralniku

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

02.12.2015 - Spoštljivo do okolja, odgovorno z e-odpadki

05.09.2015 - Z novim letom uvajamo novo tehnologijo pobiranja odpadkov

23.07.2015 - Podpis sporazuma o izvedbi odpusta dolga najšibkejšim

21.07.2015 - Odločite se za udobno plačevanje storitev z direktno obremenitvijo

03.07.2015 - Pogodbe za najem grobnega prostora

08.04.2015 - Očistimo našo občino – Radovljica 2015

01.04.2015 - Kam z zelenim odrezom?

06.01.2015 - Potrebna minimalna preventivna dezinfekcija

05.01.2015 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2015?

24.10.2014 - Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

29.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

11.09.2014 - Plačevanje plačilnih nalogov Komunale Radovljica na javni blagajni

10.09.2014 - Oskrba s pitno vodo v Zalošah

14.08.2014 - Biološki odpadki ne sodijo v zabojnik za preostanek odpadkov

10.07.2014 - Obvestilo uporabnikom vode v Podnartu in Ovsišah

03.07.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Begunjah

30.06.2014 - Obvestilo o zapori ceste Begunje - Tržič

24.06.2014 - Odvoz odpadkov na praznični dan

17.06.2014 - Telofonske linije delujejo

16.06.2014 - Izpad telefonske linije

19.05.2014 - Obvestilo uporabnikom pitne vode v Kropi

24.04.2014 - Praznični odvoz odpadkov

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

03.04.2014 - Očistimo našo občino - Radovljica 2014

10.02.2014 - Bodite obveščeni in nagrajeni

03.01.2014 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2014?

20.09.2013 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

17.09.2013 - Plačilo računa za avgust preko direktne obremenitve

13.09.2013 - Komu koristi ločevanje odpadkov?

02.09.2013 - Zelena luč za vodovodno povezavo Hraše - Smokuč

19.08.2013 - Poletna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme - E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

13.08.2013 - Odvoz odpadkov na praznični dan

26.07.2013 - V Podnartu je bilo slovesno

28.06.2013 - Novi spletni obrazci in naročila

25.04.2013 - "Praznični" odvoz odpadkov

15.04.2013 - V času Festivala čokolade pričakovan povečan promet v Radovljici

09.04.2013 - Očistimo našo občino - Radovljica 2013

30.03.2013 - Kakšno vodo smo pili v letu 2012?

21.03.2013 - Obrazci približani uporabnikom na enem mestu

04.02.2013 - Načrt praznjenja greznic 2013

23.01.2013 - Kdaj pobiramo vaše odpadke v letu 2013?

23.01.2013 - Zaračunavanje zbiranja in odvoza bioloških odpadkov

21.12.2012 - Praznični odvoz odpadkov

19.12.2012 - SEPA - direktna obremenitev za plačevanje računov

12.11.2012 - Obnova kanalizacije Na Mlaki v Radovljici

24.10.2012 - Vaši nasveti za varčevanje z vodo

17.10.2012 - Dobitniki nagrad – dan odprtih vrat

03.10.2012 - Vse, kar morate vedeti o malih komunalnih čistilnih napravah

05.07.2012 - V Zadnji vasi je bilo slovesno

22.06.2012 - Naša voda kot del turistične ponudbe

08.06.2012 - Zbiranje bioloških odpadkov na območju vaških poselitev od julija

21.05.2012 - E-račun in najemnina grobov

18.05.2012 - E-komunala – vir informacij o vaši porabi

26.04.2012 - Vrhunec natečaja Od malih nog mislimo zeleno

25.04.2012 - »Praznični« odvoz odpadkov

20.04.2012 - Novo vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z vgrajeno napravo za pranje zabojnikov

02.04.2012 - Marčevski nagrajenci igrice Rado ločuje

30.03.2012 - Nagrajena otroška ustvarjalnost v duhu varovanja okolja

20.03.2012 - Očistimo Slovenijo - očistimo Radovljico 2012

15.03.2012 - E- račun: enostavna pot od prejetja do plačila računa

01.03.2012 - Februarski nagrajenci igrice Rado ločuje

29.02.2012 - Otroška ustvarjalnost v znamenju varovanja okolja

15.02.2012 - ''Odprta vrata'' v Radovljici

14.02.2012 - Zima kaže zobe tudi vodovodnim napeljavam

Arhiv