Obvestila

Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

20.11.2020

V sklopu nadgradnje železniške proge Ljubljana – Jesenice d.m. na odseku Podnart – Lesce Bled bo v občini Radovljica na območju ob železniški progi spremenjena prometna ureditev.

Izvedene bodo popolne zapore občinskih cest, in sicer:

 • zaprt bo železniški prehod v naselju Otoče (LC 348061 Posavec-Podnart od km 0,665 do km 0,690) - obvoz bo urejen preko Podnarta in Posavca,
 • zaprta bo Cesta svobode preko železniškega mostu v Radovljici (JP 848211 Cesta svobode od km 0,214 do km 0,330),
 • zaprta bo cesta Na Mlako ob železniškem mostu v Radovljici (JP 848231 Na Mlaki-Pogačar od km 0,000 do km 0,150).

Zapori v Radovljici na območju Ceste svobode sta potrebni zaradi rušenja dotrajanega obstoječega mostu čez železniško progo. V času zapore bo možen obvoz po občinskih in državnih cestah čez Lesce. Ob zapori bo izvajalec zagotovil poti oz. koridor za pešce čez območje gradbišča.

Tudi čez območje popolne zapore v Otočah bo izvajalec ves čas zagotavljal koridor za pešce in kolesarje.

Popolne zapore zgoraj navedenih cest se bodo predvidoma izvajale v terminu od 9.11.2020 do 15.7.2021 med 0.00 in 24.00 uro. Zapore cest se bodo izvajale skladno s terminskim planom oziroma glede na napredovanje del, kar pomeni, da ceste ne bodo zaprte ves čas v navedenem terminu, ampak le ko bo to potrebno zaradi gradbenih del.

Na večih občinskih cestah bodo izvedeni gradbiščni priključki za dostope do gradbišča. Ravno tako se bodo obstoječe občinske ceste uporabljale kot transportne poti za potrebe gradbišča.

V sklopu dostopa do gradbišča je predvidena raba naslednjih občinskih cest, kjer bo po potrebi urejena začasna prometna signalizacija, ki bo opozarjala na odseke, kjer je možnost odvijanja gradbiščnega prometa:

 • LC 348034, LESCE - S priključek stare DC od km 0,000 do km 0,059
 • LC 348033, LESCE - STARA DRŽAVNA CESTA od km 0,000 do km 0,500
 • JP848631, OB ŽELEZNIŠKI PROGI, od km 0,000 do km 0,558
 • JP849651, ŽELEZNIŠKA UL. - ROŽNA DOLINA, od km 0,000 do km 0,260,
 • JP849651, ŽELEZNIŠKA UL. - ROŽNA DOLINA, od km 0,990 do km 1,040,
 • JP 848211, Cesta svobode, od km 0,330 do km 0,923 in od km 0,000 do km 0,197,
 • JP 848241, Na mlaki – Mlakar, od km 0,000 do km 0,900,
 • JP 848231, Na mlaki – Pogačar, od km 0,150 do km 0,230,
 • JP 848142, Savska c. – separacija, od km 0,000 do km 1,700,
 • JP 848141, AC počivališče, od km 0.000 do km 0,668,
 • LC 348121, Šercerjeva ul. – Ljubljanska c., od km 0,820 do km 0,969,
 • JP 849344, Pod cesto, od km 0,000 do km 0,511,
 • LC 348012, Mošnje – Dobrava, od km 1,380 do km 2,263,
 • JP 849341, Globoko – Drnče, od km 0,000 do km0,861,
 • JP 849342, Mošnje 20 – Sp. Polje, od km 0,000 do km 0,285,
 • JP 849171, Dobro polje – Mošnje, od km 0,000 do km 0,683,
 • LC 348041, Mišače – Otoče, od km 0,447 do km 1,887,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 0,000 do km 2,100,
 • JP 849131, Otoče, od km 0,000 do km 0,171,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 2,730 do km 3,622,
 • LC 348101, Lipnica – Sp. Dobrava, od km 4,940 do km 5,180.

Predvideni so gradbiščni priključki na naslednjih odsekih občinskih cest:

 • LC 348012, Mošnje – Dobrava od km 2,245 do km 2,255,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, v km 0,680,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 0,985 do km 1,015,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 1,455 do km 1,485,
 • LC 348061, Posavec – Podnart, od km 2,770 do km 2,800.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost ter vas prosimo, da upoštevate začasno prometno signalizacijo.

 


14.10.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

11.10.2021 - Zbrali več kot tri tone nevarnih odpadkov

01.10.2021 - Uskladitev cen komunalnih storitev

17.09.2021 - Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

14.09.2021 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

Arhiv