Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Uskladitev cen komunalnih storitev

01.10.2021

V občini Radovljica od 1. oktobra 2021 veljajo nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, ki veljajo od oktobra 2021, je 24. marca 2021 na 17. seji potrdil Občinski svet Občine Radovljica. Račune za oktober 2021 z novimi cenami bodo uporabniki prejeli v prvih dneh novembra.

Zaradi višje subvencije brez povišanja cen

Do uskladitve cen komunalnih storitev je v letu 2021 prišlo v dveh delih, in sicer v aprilu in oktobru 2021. Uskladitev cene komunalnih storitev v oktobru narekuje podražitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla.

V občinskem proračunu za leti 2021 in 2022 so predvidena sredstva za namen blaženja zvišanja cen komunalnih storitev za gospodinjstva in neprofitne organizacije.

V skladu s povišanjem cene obdelave odpadkov se bo s 1. 10. 2021 povišala tudi subvencija cene komunalnih storitev s strani Občine Radovljica. Subvencija bo tako od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022 znašala 0,8846 EUR/faktor brez DDV. Število faktorjev je določeno na osnovi velikosti vodomera. Stanovanjske hiše (vodomer velikosti <= DN 20 mm) in stanovanja v večstanovanjskih objektih imajo en (1) faktor. Ker bo višina subvencije usklajena z višjimi stroški, povišanja cen komunalnih storitev za gospodinjstva in neprofitne organizacije v občini Radovljica ne bo.

V letu 2021 so se spremenile tudi količine zbranih komunalnih odpadkov. Tako od 1. 10. 2021 veljajo nova sodila za preračun količin zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ki vplivajo na višino stroškov glede na velikost zabojnika.

Cenik storitev in sodila najdete  na povezavi.

Komunala Radovljica si prizadeva za optimalno razmerje med kakovostjo in ceno storitev. Visoka raven zadovoljstva uporabnikov in konkurenčnost cene komunalnih storitev v regiji to potrjujeta.


28.11.2022 - Izmenjevalnica sezoni primernih oblačil in hišnih tekstilij uspela

08.11.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

20.09.2022 - Zbrali več kot dve toni nevarnih odpadkov

20.07.2022 - Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

24.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

01.03.2022 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

01.03.2022 - Kakšno vodo smo pili v letu 2021

21.02.2022 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

03.02.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

27.12.2021 - Ozaveščenost se začne z A in konča z Ž

27.12.2021 - Biološki odpadki – nov urnik od 1. 1. 2022

02.11.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

Arhiv