Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Uskladitev cen komunalnih storitev

03.02.2023

Obveščamo vas, da so se v letu 2022 spremenile količine zbranih komunalnih odpadkov. Tako od 1. 1. 2023 veljajo nova sodila za preračun količin zbiranja, obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ki vplivajo na višino stroškov glede na velikost zabojnika. Sodila za preračun odpadkov so objavljena na povezavi.

S 1. 1. 2023 je prenehala veljati subvencija omrežnine za vodo za gospodinjstva in neprofitne organizacije s strani Občine Radovljica. Več.


15.03.2023 - Motnje delovanja e-komunale

03.02.2023 - Prenehanje subvencije omrežnine za oskrbo s pitno vodo

03.02.2023 - Uskladitev cen komunalnih storitev

29.12.2022 - Koledar odvoza odpadkov iz gospodinjstev 2023

29.12.2022 - Dva kupona za odvoz kosovnih odpadkov

28.11.2022 - Izmenjevalnica sezoni primernih oblačil in hišnih tekstilij uspela

08.11.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

20.09.2022 - Zbrali več kot dve toni nevarnih odpadkov

20.07.2022 - Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

24.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

01.03.2022 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

01.03.2022 - Kakšno vodo smo pili v letu 2021

21.02.2022 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

03.02.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

27.12.2021 - Ozaveščenost se začne z A in konča z Ž

27.12.2021 - Biološki odpadki – nov urnik od 1. 1. 2022

02.11.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

Arhiv