Skoči do osrednje vsebine

Zeleni odrez

Kaj je zeleni odrez?

Ločevanje zelenega odreza

Odpadke, ki nastanejo pri delu na vrtovih, sadovnjakih, urejanju živih meja in obrezovanju dreves, imenujemo zeleni odrez.

Odlaganje zelenega odreza

Manjše količine tovrstnih odpadkov lahko odložimo v kompostnik ali v zabojnik rjave barve, ki je namenjen biološkim odpadkom. Debelejše in večje kose organskih odpadkov zdrobimo z vrtnimi škarjami ali s sekiro.

Oddaja v Zbirnem centru Radovljica

Zeleni odrez lahko pripeljemo v Zbirni center Radovljica. Sprejem je brezplačen. Zeleni odrez je potrebno ločiti na:

  • odpadke za kompostiranje kot so listje, trava, sadje, plevel ter
  • olesenele dele rastlin kot so vejevje, debla, grmičevje.

Brezplačen odvoz zelenega odreza

Vsako gospodinjstvo, ki je plačnik stroškov ravnanja z odpadki, prejme vsako leto dve dopisnici, s katerima lahko naroči brezplačen odvoz do 4 m3 kosovnih odpadkov. Eno dopisnico (kupon št. 1) ali obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov lahko izkoristi za brezplačen odvoz do 2 m3 zelenega odreza. Zeleni odrez mora biti zložen na dostopnem mestu za tovorno vozilo. Za travo in listje uporabite vreče.

Odvoz zelenega odreza po naročilu

Možen pa je tudi odvoz po naročilu proti plačilu. Izpolnite obrazec za naročilo odvoza zelenega odreza in listja  in ga pošljite na naš poštni ali elektronski naslov.