Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vodeDobro je vedeti

Dobro je vedeti

Ali veste, da ...

… v stranišča ne sodijo: PVC-vrečke, vlažilni robčki, robčki za dojenčke, plenice, higienski vložki, tamponi, kondomi, palčke za čiščenje ušes, večji kosi hrane, kosti, ostanki po klanju živali (drobovina), injekcijske igle, razni plastični predmeti, lesene palice in podobno, ker ovirajo delovanje čistilnih naprav (mašenje cevovodov, zatikanje grabelj, blokada delovanja mehanskega čiščenja, usedanje v bioloških reaktorjih in mašenje prezračevalnega sistema), predstavljajo pa tudi nevarnost za zaposlene delavce?

… je padavinsko odpadno vodo prepovedano odvajati v greznico ali MKČN?

… je prepovedano odlagati blato iz MKČN in greznic na kmetijske ali ostale površine in v javno kanalizacijo in da so za tovrstna ravnanja predpisane kazni?

… je treba blato iz MKČN in greznic tehnološko obdelati na komunalni čistilni napravi?

... so MKČN v večini aerobne, kar pomeni, da se biološko čiščenje opravlja v prezračenem območju brez gnitja, za razliko od greznic, kjer poteka poleg usedanja pretežno gnitje. Učinek čiščenja dobro delujoče MKČN je okrog 85 %, medtem ko v greznici težko preseže 40 %.

… da je pri nakupu MKČN treba biti pozoren na prostornino zalogovnika blata, predvideno periodo odvoza blata, dostopnost vitalnih delov za servisiranje ter predvideno porabo električne energije; posamezni tipi MKČN se po tem zelo razlikujejo, s tem pa tudi njihovi obratovalni stroški?

… je za MKČN, velikosti pod 50 PE (sem sodijo vse individualne MKČN), treba izvesti prve meritve in nato ugotoviti obratovalni monitoring?

... da pri čiščenju odpadnih voda v Centralni čistilni napravi Radovljica letno nastane 800 ton odvišnega blata.

… da je po izgradnji javne kanalizacije na določenem območju treba opustiti obstoječo greznico ter se najpozneje v šestih mesecih priključiti na kanalizacijo?

… da je pred priključitvijo na javno kanalizacijo treba pridobiti soglasje upravljavca?