Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vodeČistilna naprava

Čistilna naprava

V radovljiški občini se odpadne vode iz kanalizacijskega sistema in greznic očistijo na Centralni čistilni napravi Radovljica, ki leži v bližini sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke. Očiščena odpadna voda se vrača v reko Savo.

V naseljih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, ter na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalne odpadne vode odvaja v:

Zakonska določila o čiščenju odpadnih voda

  • Lastniki obstoječih greznic na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predvidena, morajo svoje greznice preurediti v MKČN najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta. Vsi lastniki novogradenj na teh območjih morajo vgraditi MKČN.
  • Lastniki obstoječih objektov na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predvidena, komunalna odpadna voda pa se odvaja v okolje brez predhodnega čiščenja (brez greznice ali MKČN), morajo zagotoviti odvajanje in čiščenje skladno z *Uredbo (vgradnja MKČN) najpozneje do 31. decembra 2021. To velja tudi za lastnike objektov, kjer obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje teh objektov.

Informacije za kmetijska gospodarstva

Veljavna zakonodaja kmetijskim gospodarstvom omogoča, da za greznične gošče ter blato iz MKČN lahko sama poskrbijo na predpisan način. To pomeni, da morajo na kmetijskem gospodarstvu nastalo greznično goščo ali blato MKČN zmešati skupaj z gnojevko oz. gnojnico ter skladiščiti najmanj šest mesecev pred uporabo v kmetijstvu.

V zvezi s tem je potrebno izpolniti posebno izjavo (Izjava o obdelavi in uporabi grezničnih gošč ali blata MKČN v kmetijstvu) ter vlogo (Vloga za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN) in oboje posredovati izvajalcu storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode - Komunali Radovljica, d.o.o.

Izjava o obdelavi in uporabi grezničnih gošč ali blata MKČN v kmetijstvu (94 KB)

Vloga za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN (86 KB)

Več informacij: 04/531 27 08 ali na 04/537  01 33.