DomovOdpadkiKje ločevati?

Kje ločevati?

Ločujemo lahko povsod

Odpadke lahko ločujemo vedno in povsod. Pomembno je, da kadarkoli želimo nekaj odvreči, premislimo, kam! Vedno smo pozorni na to, da odpadkov ne odvržemo v najbližji koš, ampak jih odvržemo tja, kamor zares sodijo. S svojim ravnanjem ohranjamo naravne vire, pripomoremo k učinkovitejši rabi surovin, varčujemo z energijo.

Ravnajmo se po načelu, da je bolje preprečiti kot zdraviti ter preprečujmo nastajanje odpadkov. Pred nakupom premislimo, če izdelek sploh potrebujemo, izbirajmo okolju prijazne izdelke ter kupujmo izdelke s povratno embalažo.

Upamo, da bomo v skupno dobro zmanjšali število divjih odlagališč, da se bo količina ločenih odpadkov povečevala, da bodo ločeno zbrane frakcije zbrane tako, da jih bomo lahko oddali v nadaljnjo predelavo, ter da zbiralnice ne bodo več odlagališče kosovnih odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov.

Ločujte: