Naročila

Uporabniki lahko pri podjetju Komunala Radovljica naročijo vrsto storitev, ki jih obračunamo po veljavnem ceniku.

Storitve, ki jih lahko naročite osebno na sedežu podjetja, po pogodbi ali predhodni naročilnici, so:

Odvoz kosovnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov poteka na podlagi individualnih naročil s pomočjo dopisnic do 2-krat 2 m3 letno po vnaprej določenem urniku. V primeru odvoza večjih količin lahko naročite odvoz s pomočjo večjega zabojnika, v tem primeru storitev obračunamo po veljavnem ceniku.

Za naročilo pokličite OE Ravnanje z odpadki na 04/537 01 31 ali 04/537 01 32 ali izpolnite obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov (DOC, 526 kB) in ga pošljite na naš poštni ali elektronski naslov.

Naročilo odvoza zelenega odreza ali listja

Odvoz zelenega odreza ali listja lahko naročite kot storitev, ki jo obračunamo glede na čas, ki je potreben za odvoz odpadkov, in sicer po veljavnem ceniku, pri čemer je najmanjša možna enota 30 minut.

Za naročilo pokličite OE Ravnanje z odpadki na 04/537 01 31 ali 04/537 01 32 ali izpolnite obrazec za naročilo odvoza zelenega odreza in listja (DOC, 250 kB) in ga pošljite na naš poštni ali elektronski naslov.

Redni odvoz komunalnih odpadkov

Občani so se dolžni vključiti v sistem odvažanja komunalnih odpadkov. Prijave in odjave ter vse druge spremembe kontaktnih ali drugih pomembnih podatkov, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, lahko občani s pisno vlogo izvedejo na sedežu podjetja Komunala Radovljica. Podatke je treba sporočiti predvsem takrat, kadar gre za spremembe lastništva, najemnika, upravitelja, naslova sedeža ali naziva podjetja, naslova enote podjetja, če pride do uporabe napačnega naslova, imena ali kakršnihkoli drugih napačnih podatkov.

Izposoja zabojev za odlaganje odpadkov

Pri selitvah, adaptacijah stanovanj in večjem čiščenju prostorov nastajajo večje količine odpadkov. V takih primerih lahko fizične in pravne osebe naročijo zabojnike različnih velikosti. To je plačljiva storitev, ki jo obračunamo po veljavnem ceniku.

Za naročilo pokličite OE Ravnanje z odpadki na 04/537 01 31 ali 04/537 01 32 ali naročite izposojo zabojnika preko spleta.

Naročilo zamenjave posod za zbiranje odpadkov

Če želite posodo za zbiranje odpadkov zaradi neprimerne prostornine ali dotrajanosti zamenjati, vas vljudno prosimo, da se obrnete na OE Ravnanje z odpadki.

OE Ravnanje z odpadki
Telefon: 04/537 01 31 ali 04/537 01 32

Ročno in strojno pometanje in spiranje funkcionalnih asfaltiranih površin

Komunala Radovljica izvaja čiščenje površin tudi kot dodatno storitev. To je plačljiva storitev, ki jo obračunamo po veljavnem ceniku.

Za naročilo pokličite vodjo OE Urejanje javnih površin na telefonsko številko 04/537 01 18.