DomovOdpadne vodeKoristne informacijeUčinek čiščenja CČN Radovljica

Učinek čiščenja CČN Radovljica

Učinki čistilne naprave

Delovanje Centralne čistilne naprave Radovljica (v nadaljevanju CČN) spremljamo dnevno. Zavezani smo k izvajanju obratovalnega monitoringa CČN, kar pomeni 12 meritev (analize več parametrov) dotoka in iztoka letno, ki jih izvaja pooblaščeni izvajalec. Na osnovi vseh meritev se konec leta izračuna letni učinek čiščenja odpadne vode glede na različne parametre.

Najpomembnejša parametra sta:

  • KPK – kemijska potreba po kisiku in
  • BPK5 – biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh.

Učinek čiščenja odpadnih voda na CČN Radovljica v letu 2011:

  • 90,9 % po parametru KPK,
  • 96,6 % po parametru BPK5.

Primer onesnaženja z industrijski barvili