V službi

Ozaveščenost na delovnem mestu

Odpadke bi lahko ločeno zbirali tudi v službi. Če vas je v delovnem okolju več, razmislite o tem, da ne bi imeli vsak svojega koša za odpadke, temveč bi organizirali skupne koše za papir, embalažo, biološke in mešane odpadke. Z malo truda bi tako dosegli velik učinek, saj vseh odpadkov ne bi več metali v posodo za mešane odpadke.

V službah navadno večji del odpadkov predstavljata papir in karton, zato razmislite o ukrepih, s katerimi bi lahko zmanjšali njegovo porabo, uporabljen papir in karton pa zbirajte v posebnih koših ter poskrbite, da ga pooblaščeni servisi odpeljejo v nadaljnjo predelavo. Drugi 'vir' odpadkov pa so malice. Ne pozabite, da jogurtovi lončki in plastenke ali pločevinke od pijač sodijo v koš za embalažo, ostanki sadja ali zelenjave, čajni filtri, kavna usedlina pa so biološki odpadki. Te lahko zbirate v posebnih, razgradljivih vrečkah, ki jih lahko skupaj z biološkimi odpadki odvržete v rjavo posodo.

Poleg ločevanja odpadkov razmislite tudi o ukrepih, s katerimi lahko tudi v službi varčujete z energijo.

Primeri dobre prakse:

  • čim več uporabljajte javna prevozna sredstva, če se vozite v službo z lastnim avtomobilom, pa razmislite o tem, da bi se lahko peljali skupaj s sodelavci;
  • namesto da ima vsak uslužbenec svoj koš, organizirajte skupne koše za ločeno zbiranje odpadkov;
  • če je mogoče, tiskajte in fotokopirajte obojestransko, saj tako učinkovito varčujete s papirjem;
  • računalnikov ne puščajte v stanju pripravljenosti, ampak jih popolnoma izklopite;
  • kadar je mogoče, namesto navadnih poslovnih pisem raje pošljite elektronsko pošto;
  • v službi lahko ločeno zbran papir oddate podjetjem, ki ga brezplačno odpeljejo in poskrbijo za njegovo nadaljnjo predelavo;
  • pisarniške potrebščine naročajte v večjih količinah, saj tako potrebujejo manj embalaže, pomenijo pa tudi manjši strošek.