Skoči do osrednje vsebine
DomovVodooskrbaDobro je vedetiVarnost na hišni napeljavi

Varnost na hišni napeljavi

Varnost na hišni vodovodni napeljavi

Osredotočili se bomo na pravilno izvedbo hišnih vodovodnih napeljav v smislu njihovega varovanja z obveznimi varnostnimi elementi kot so varnostni ventili in razteznostne oziroma ekspanzijske posode. Tehnična ustreznost in brezhibnost varnostnih elementov je ključ do daljše življenjske dobe vodovodne napeljave kot celote in do vašega zadovoljstva z oskrbo s pitno vodo.

Upravljavec javnega vodovoda mora skladno s standardi in dobro prakso fizično ločiti interno hišno vodovodno napeljavo ter javni vodovod. To v praksi pomeni, da na odjemnem mestu, kjer je nameščen vodomerni števec, vgradi nepovratni ventil. Element, ki je običajno že integriran v vodomerni števec, preprečuje povratni tok vode iz hišne vodovodne napeljave nazaj v javni vodovod, s čimer:

  • preprečuje morebitno onesnaženje vode v javnem vodovodu,
  • zagotavlja točnost meritev porabljene pitne vode v skladu z zakonodajo in standardi.

Vsaka interna hišna vodovodna napeljava naj bo varovana z razteznostno posodo in varnostnimi ventili.

Z vgradnjo nepovratnega ventila hišna vodovodna napeljava postane zaprt vodni krog. Hladna voda (med 7 in 11 °C), ki skozi vodomerni števec iz javnega vodovodnega omrežja priteka v hišno vodovodno napeljavo, se nato v grelniku vode (bojlerju) segreje do 60 °C ali več. Vodi se zaradi fizikalnih lastnosti poveča prostornina, presežek pa kompenzira razteznostna posoda.

V kombinaciji z razteznostno posodo hišno vodovodno napeljavo varujejo tudi varnostni ventili, ki so običajno nameščeni poleg grelnikov vode. V primeru, da nimamo pravilno vgrajene razteznostne posode se presežek, ki nastaja pri raztezanju segrete vode v grelniku, razbremeni preko varnostnega ventila. To opazimo v obliki večjih ali manjših mokrih madežev pod bojlerjem.

Varnostni elementi (ventil(i) in razteznostna posoda) delujejo pravilno le, če so primerno dimenzionirani in vgrajeni v skladu s proizvajalčevimi navodili. Lastniki oziroma uporabniki morajo biti pozorni tudi na njihovo vzdrževanje, saj je le tako zagotovljeno pravilno delovanje med celotno življenjsko dobo. Naj omenimo periodične letne kontrole prednastavitve tlaka v razteznostni posodi.

V primeru nepravilne vgradnje (in/ali vzdrževanja) varnostnih elementov se lahko tlak v hišni napeljavi hitro dvigne čez maksimalno dopustne tlačne vrednosti posameznih elementov in armatur napeljave, kar lahko povzroči okvaro ter posledično precejšnjo škodo.

Izvedbo inštalacije zaupajte samo dobremu mojstru.

Pravilno izvedena in pravilno vzdrževana notranja hišna vodovodna napeljava omogoča njeno dolgo življenjsko dobo brez večjih izrednih popravil in stroškov. Izvedba interne vodovodne napeljave se začne že v fazi načrtovanja, ko je treba upoštevati predpisane zakonodajne okvire, standarde in dobro prakso. Pravilno izvedbo in pravilno vzdrževanje naj izvajajo le ustrezno usposobljeni mojstri z zadostno prakso ter izkušnjami na tem področju.

Delovanje razteznostne posode

razteznostna 1

 

razteznostna 2