DomovOdpadne vodeGrezniceVzdrževanje greznice

Vzdrževanje greznice

Pravilno vzdrževanje in proces čiščenja greznice

Pomembno je, da se praznjenja greznic lotimo pravilno. Velika napaka je, da popolnoma izpraznimo greznico, saj s tem uničimo bakterijsko kulturo, ki je nujno potrebna za delovanje greznice. Bakterije v greznici pomagajo razgrajevati greznično goščo, ki se spreminja v plin in mulj. Z delnim praznjenjem omogočimo, da se bakterije hitreje razvijejo in vzpostavijo prejšnje stanje, to pa privede do počasnejšega polnjenja ter boljšega delovanja greznice. Pri praznjenju je treba iz vseh prekatov najprej odstraniti plavajočo skorjo, po končanem praznjenju pa v vseh prekatih pustiti približno 10 % višine premešanega blata.

Praznjenje greznic

Komunala Radovljica izvaja v radovljiški občini sistematično praznjenje greznic. Greznične gošče prevzamemo s primernim vozilom (fekalnikom) in jih v skladu s predpisi očistimo na Centralni čistilni napravi Radovljica.

Greznice praznimo:

  • redno: enkrat na tri leta,
  • interventno: po potrebi tudi večkrat (do trikrat v treh letih).

Redno praznjenje greznic

Redno letno praznjenje greznic izvajamo po vnaprej izdelanem terminskem načrtu, ki poteka v toplejšem delu leta, to je od marca do novembra. Vsako gospodinjstvo o praznjenju posebej in pravočasno obvestimo.

Interventni odvoz grezničnih gošč

Praznjenje greznic na tri leta temelji na predpostavki, da so greznice ustrezne, to pomeni dovolj velike in pravilno zgrajene. Če so greznice premajhne ali se pojavljajo težave v njihovem delovanju, lahko lastniki greznic v obdobju triletnega ciklusa praznjenja koristijo možnost dveh dodatnih odvozov brez dodatnega plačila.

Za naročilo praznjenja greznice uporabite obrazec za naročilo praznjenja in čiščenja greznice (pdf 523,59 kB),

Vse predhodno opisane aktivnosti (redni, interventni oz. dodatni odvozi, izjave) veljajo tako za številčno prevladujoče greznice kot za v zadnjem obdobju vse bolj pogoste individualne male komunalne čistilne naprave (MKČN).