Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadkiKam oddati?Zbirno mesto doma

Zbirno mesto doma

Zbiramo doma

Večino odpadkov ločujemo že doma. Ločevanje odpadkov si olajšamo s postavitvijo ekološkega kotička, ki nas bo zmeraj opomnil, da odpadke pravilno ločeno odvržemo. Vsako gospodinjstvo ima poleg zabojnika za preostanek odpadkov in embalažo še zabojnik za biološke odpadke. Če imamo možnost, za svoje biološke odpadke poskrbimo s kompostiranjem na vrtu.

Zabojnik za preostanek odpadkovzabojnik ostanek

Odpadke, ki se ne predelajo, odlagamo v zabojnik za preostanek odpadkov. Kljub temu, da odpadke dosledno ločujemo, nastajajo odpadki, ki se jih ne da predelati.

Izbirate med prostorninami: 80, 120, 240, 360, 660, 770 ali 1.100 litrov.

Zabojnik za odpadno embalažozabojnik embalaža

Poleg obveznega zabojnika za preostanek odpadkov, ima lahko vsako gospodinjstvo še zabojnik za odpadno embalažo. Ta način pomembo vpliva na ločeno zbiranje odpadkov ob njihovem nastanku.

Na voljo so prostornine: 80, 120, 240, 360, 660, 770 in 1.100 litrov.

Zabojnik za biološke odpadkezabojnik biološki

Bioloških odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki v zabojnike za preostanek odpadkov. Zbirati jih moramo ločeno. Če nimate možnosti kompostiranja na svojem vrtu ali tega ne želite, se odločite za zabojnik za biološke odpadke.

Izbirate med prostorninami 80, 120 in 240 litrov.

 

Zabojnike lahko na Komunali Radovljica najamete ali kupite. Najem ali nakup uredite z izpolnjenim in podpisanim obrazcem za sporočanje sprememb, ki ga lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@komunala-radovljica.si, po pošti ali oddate na sedežu našega podjetja.