DomovJavna naročila

Javna naročila

Dobava vodovodnega materiala

01.07.2019

JN004542/2019-W01, 1. 7. 2019

Številka javnega naročila: JN 09/2019
Predmet naročila: sukcesivna dobava vodovodnega materiala za obdobje enega leta

Rok za oddajo ponudbe: 15. 7. 2019 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Javno odpiranje ponudb: 15. 7. 2019 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: do 8. 7. 2019 do 10.00 preko portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija

Popravki razpisne dokumentacije JN004542/2019-K01, 8.7.2019:

RD_dobava vodovodnega materiala popr.

Obr. 12: tehnični pogoji in ponudbeni predračun

Popravki razpisne dokumentacije JN004542/2019-K02, 9.7.2019:

Obr. 12: tehnični pogoji in ponudbeni predračun - končni

Odgovore na vprašanja interesentov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, si oglejte na povezavi.


01.07.2019 - Dobava vodovodnega materiala

26.06.2019 - Gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov

17.05.2019 - Izvajanje zimske službe v občini Radovljica

Arhiv