DomovJavna naročila

Javna naročila

Vzdrževanje cest v občini Radovljica

04.10.2019

JN006909/2019-W01, 4. 10. 2019

Številka javnega naročila: JN12/ 2019
Predmet naročila: letno vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest ter horizontalne signalizacije na kategoriziranih cestah in javnih površinah v občini Radovljica za obdobje enega (1) leta.

Javno naročilo se deli na tri sklope:

  • Sklop 1: letno vzdrževanje lokalnih cest,
  • Sklop 2: letno vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
  • Sklop 3: vzdrževanje horizontalne signalizacije.

Rok za oddajo ponudbe: 18. 10. 2019 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Javno odpiranje ponudb: 18. 10. 2019 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila (nov rok): do 15. 10. 2019 do 14.00 preko portala javnih naročil

 


Razpisna dokumentacija 

ESPD Vzdrževanje cest v občini Radovljica (.xml)

Odgovori na vprašanja interesentov, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil, so sestavni del razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoči. Ogledate si jih lahko na povezavi.


04.10.2019 - Vzdrževanje cest v občini Radovljica

02.10.2019 - Izvajanje zimske službe v KS Kamna Gorica

29.08.2019 - Gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov - 1., 3. in 5. sklop

26.06.2019 - Gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov

Arhiv