DomovJavna naročila

Javna naročila

Izvajanje zimske službe v občini Radovljica

17.05.2019

JN003233/2019-E01, 20. 5. 2019

Številka JN: 08/2019
Predmet JN:  Predmet javnega naročila je izvedba storitev zimskega vzdrževanja cest v občini Radovljica za zimski sezoni 2019/20, 2020/21 in 2021/22.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

 1. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Radovljica
 2. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Begunje na Gorenjskem, KS Otok in KS Radovljica
 3. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – zahodni del
 4. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – vzhodni del
 5. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – severni del
 6. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – pločniki 1
 7. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lesce – pločniki 2
 8. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Srednja Dobrava
 9. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Brezje
 10. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Kamna Gorica
 11. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Kropa
 12. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Lancovo
 13. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Ljubno
 14. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Mošnje
 15. SKLOP: Izvajanje zimske službe v KS Podnart

Ponudnik lahko predloži ponudbo za največ dva (2) sklopa.

Rok za oddajo ponudbe: 19. 7. 2019 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Odpiranje ponudb: 19. 7. 2019 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: 11. 7. 2019 do 10.00; preko Portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija (88 MB)

ESPD Izvajanje zimske službe v občini Radovljica

Odgovori na vprašanja interesentov, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil, so sestavni del razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoči. Ogledate si jih lahko na povezavi.


17.05.2019 - Izvajanje zimske službe v občini Radovljica

06.04.2019 - Posipni material in zimska služba na lokalnih cestah

06.03.2019 - Dobava naftnih derivatov

Arhiv