DomovJavna naročila

Javna naročila

Dobava pometalno-sesalnega stroja

29.10.2019

JN007588/2019-W01, 29. 10. 2019

Številka JN: 14/19
Predmet JN: Predmet javnega naročila je dobava pometalno-sesalnega stroja za čiščenje prometnih površin.

Rok za oddajo ponudbe: 13. 11. 2019 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Odpiranje ponudb: 13. 11. 2019 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: 6. 11. 2019 do 10.00; preko Portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija 

Odgovori na vprašanja interesentov, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil, so sestavni del razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoči. Ogledate si jih lahko na povezavi.


29.10.2019 - Dobava pometalno-sesalnega stroja

04.10.2019 - Vzdrževanje cest v občini Radovljica

02.10.2019 - Izvajanje zimske službe v KS Kamna Gorica

Arhiv