DomovJavna naročila

Javna naročila

Vzdrževanje vozil - servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar

26.03.2019

Postopek s pogajanji brez predhodne objave, 25. 3. 2019

Številka javnega naročila: 5/ 2019
Predmet naročila: redno in izredno servisiranje ter kleparska in ličarska popravila vozil Komunale Radovljica za obdobje 24 mesecev - servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar. 

Rok za oddajo ponudbe: 1. 4. 2019 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Javno odpiranje ponudb: 1. 4. 2019 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: do 28. 3. 2019 do 10.00 preko  e-naslova blanka.mrak@komunala-radovljica.si

Razpisna dokumentacija  (578 Kb)

ESPD vzdrževanje vozil.xml (6 kB)

Odgovori na vprašanja interesentov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, bodo objavljeni na tem mestu.

 


26.03.2019 - Vzdrževanje vozil - servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar

20.03.2019 - Javno zbiranje ponudb za prodajo tovornega vozila z nadgradnjo za dvig in prevoz kontejnerjev

06.03.2019 - Dobava naftnih derivatov

26.02.2019 - Tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje računov ter drugih tiskovin

31.01.2019 - Vzdrževanje vozil

Arhiv