Obvestila

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

25.10.2019

Navajamo nekaj koristnih napotkov, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo. Več

Uskladitev cen komunalnih storitev

20.06.2019

V občini Radovljica bodo od 1. julija 2019 veljale nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Več

Certifikat Voda iz pipe

25.04.2019

Komunala Radovljica, d. o. o., je podpisala Zavezo certifikata in prejela certifikat Voda iz pipe. Več

Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.04.2019

Komunala Radovljica, d. o. o., sprejema odpadno silažno folijo na Zbirnem centru Radovljica za nadaljnjo oddajo pooblaščenim zbiralcem proti plačilu. Več

Motnje vodooskrbe

Gubčeva ulica

06.12.2019

Motnje v oskrbi in prekinitev dobave vode v petek 6.12.2019 med 7.30 in 11.00 uro. Več

Motnje oziroma prekinitev dobave vode v sredo 4.12.2019 med 8.30 in 12.00 uro. Več

Pitna voda na širšem območju naselij Lesce in Radovljica, ki se v cca. 80% napaja z vodo iz zajetja Ovčje jame v dolini Radovne v občine Gorje, je zdravstveno ustrezna in se lahko uporablja brez kakršnihkoli omejitev. Več