Skoči do osrednje vsebine
DomovVodooskrbaOskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Značilnosti radovljiškega vodovodnega sistema

Prva in najpomembnejša značilnost oskrbe z vodo v občini Radovljica je takšna kakovost vode »na pipi«, da jo lahko brez omejitev uporabljamo za prehrano in gospodinjske namene. Takšna voda je prednost in neke vrste privilegij, ki ga imajo le še nekatere gorenjske občine. Naša skupna skrb je, da takšno vodo ohranimo tudi v prihodnje.

Druga zelo pomembna značilnost je, da je sistem za oskrbo s pitno vodo zmožen opravljati svojo funkcijo tudi v določenih izrednih razmerah (dolgotrajne suše, daljša in intenzivnejša deževja), kar lahko pripišemo skrbnemu načrtovanju dolgoročnega razvoja sistema za oskrbo s pitno vodo.

Vodovodni sistem v radovljiški občini je izredno razvejan in oskrbuje zelo redko poseljeno območje. Posebna značilnost je, da v 90 % voda vteka v sistem distribucije gravitacijsko, kar pomeni, da se tlak za distribucijo vzdržuje brez pomoči črpalk.

V bližnji preteklosti so bili v ta sistem povezani številni ločeni lokalni vodovodni sistemi in izločeni številni maj primerni vodni viri, ki so jih nadomestili izdatnejši in bolj kakovostni. Vsi aktivni vodni viri so bili v zadnjem obdobju tudi prenovljeni, tehnično in sanitarno izpopolnjeni ter opremljeni z daljinskim nadzornim sistemom ter s fizičnim in tehničnim varovanjem.

Radovljiški vodovodni sistem v številkah

Vrsta objekta Občina Radovljica
Cevovod (km) 178
Zajetje vode 22
Vodohram 25
Razbremenilnik tlaka 7
Objekti za pripravo vode 3
Prečrpališče 6
Vrtina s črpališčem 1
Črpališče 1
Vodomer 4.840

Objekti za oskrbo s pitno vodo