Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadki

Odpadki

Odpadki so dragocena sekundarna surovina

Gospodarjenje z odpadki vključuje zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje ter ravnanje z odpadki.

Vsak prebivalec Slovenije letno pridela v povprečju približno 418 kilogramov različnih vrst komunalnih odpadkov in 0,3 kilograma nevarnih odpadkov. Povprečno gospodinjstvo napolni zabojnik v tednu dni, kar znese letno 5.200 m3 odpadkov. Gore odpadkov naraščajo, tako kot se dviguje naš življenjski standard in gospodarska rast. Proizvodnja ustvarja porabo, zato kupujemo več in pogosteje. Veliko denarja vložimo v embalažo, ki jo odvržemo med odpadke takoj, ko pridemo domov.

Kemične snovi v nevarnih odpadkih – živo srebro, kadmij in nikelj iz baterij, ostanki topil, maziv, olj, barv, lakov, pesticidi in še mnogo drugih – voda izpere v zemljo, od tam pa prej ali slej pronicajo v pitno vodo, v hrano in slednjič dosežejo naša telesa.

Osnovni cilj ravnanja z odpadki je zmanjšanje čedalje večjih količin odpadkov, znižanje deleža zdravju in okolju nevarnih snovi, ohranjanje naravnih virov in varno odstranjevanje ostanka odpadkov.