DomovO podjetjuO poslovanju

O poslovanju

Gospodarski načrti in letna poročila so strateški dokumenti, v katerih so predstavljene temeljne poslovne usmeritve ter poslovni in drugi dosežki poslovnega leta.

Letna poročila

Ustanovitelj podjetja Občina Radovljica, ki jo zastopa župan Ciril Globočnik, je 3. oktobra 2017 izdala sklep o sprejemu  letnega poročila Komunale Radovljica za leto 2016.

Letno poročilo za leto 2016 si lahko ogledate tukaj. (PDF,4.470 kB)

Arhiv letnih poročil

Letno poročilo za leto 2015 (PDF, 5.260 kB)

Letno poročilo 2014 (PDF 4.290 kB)

Letno poročilo 2013 (PDF, 5.352 kB)

Letno poročilo 2012 (PDF, 2.638 kB)

Letno poročilo 2011 (PDF, 1.636 kB)

 

Gospodarski načrt

Ustanovitelj podjetja Občina Radovljica, ki jo zastopa župan Ciril Globočnik je 3. oktobra 2017, izdala sklep o seznanitvi  z gospodarskim načrtom Komunale Radovljica za leto 2017.

Gospodarski načrt Komunale Radovljica za leto 2017 si lahko ogledate tukaj. (PDF, 1.256 kB)

Arhiv gospodarskih načrtov

Gospodarski načrt 2016 (PDF, 1.650 kB)

Gospodarski načrt 2015 (PDF, 1.343) 

Gospodarski načrt 2014 (PDF, 933 kB)

Gospodarski načrt 2013  (PDF, 1.470 kB)

Gospodarski  načrt 2012 (PDF, 644,48 kB)