Skoči do osrednje vsebine
DomovProjekti

Projekti

Razvoj gospodarskih javnih služb zagotavlja širitev komunalnih sistemov ob izboljšanju okoljskih razmer in skrbi za naravne vire. Gonilo razvoja Komunale Radovljica je premišljena naložbena politika, ki spodbuja vlaganja v posodobitev infrastrukture in ostalih virov za kakovostno opravljanje storitev.
Posebna pozornost je namenjena spremljanju in nenehnemu nadzoru naravnih virov ter posodabljanju komunalne infrastrukture.

Na področju investiranja vodovoda in kanalizacije je večji del investitorskih opravil prevzela občina. Odločitve in financiranje, ki poteka preko občinskega sveta, izvaja občinska uprava. Komunala Radovljica pripravlja zasnovo investicij v vodovode in v kanalizacijo ter izdeluje nekatere projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri opravljanju dejavnosti sledimo razvojnim in okoljskim usmeritvam, opredeljenim na državni in lokalni ravni. Aktivno sodelujemo pri izdelavi projektov na regijskem, republiškem in mednarodnem področju (PHARE programi).

Predstavljamo vam: