Skoči do osrednje vsebine
DomovDejavnostiOskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Pijemo zdravo pitno vodo

V Komunali Radovljica oskrbujemo z vodo vse, ki v občini Radovljica bivajo in delajo. S svojimi dejanji izpolnjujemo vlogo družbeno in okoljsko odgovornega podjetja, ki se poleg zaščite virov pitne vode zavzema tudi za širše ohranjanje okolja.

Glavne naloge v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo so:

  • zagotavljanje kakovostne pitne vode in zagotavljanje ter povečevanje zanesljivosti oskrbe,
  • varovanje vodnih virov in vodozbirnih območij vodnih virov za oskrbo s pitno vodo,
  • zagotavljanje oskrbe z vodo v izrednih razmerah,
  • vzdrževanje napeljav in objektov za oskrbo s pitno vodo,
  • širjenje javnega vodovodnega omrežja in vključevanje novih uporabnikov v oskrbo s pitno vodo,
  • osveščanje in izobraževanje in svetovanje uporabnikom o varčevanju in ohranjanju zdrave pitne vode ter o izvedbi hišnih napeljav,
  • izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje,
  • vzdrževanje, rekonstrukcija obstoječe in gradnja nove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.