Skoči do osrednje vsebine
DomovO podjetjuOsebna izkaznica

Osebna izkaznica

Naziv podjetja:
Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240 Radovljica

 

Direktor: Matija Žiberna, mag. org.
Telefon: 04/537 01 11
Faks: 04 537 01 12
E-naslov: info@komunala-radovljica.si

 

 

ID št. za DDV: SI98605275
Matična številka: 5063485
TRR: IBAN SI 56 0700 0000 0008 529, BIC GORESI2X

 

_______________________________________________________________________

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o podjetju in informacijah javnega značaja

2.a. Organigram in podatki o organizaciji podjetja

2.b. Kontaktni podatki uradnih oseb pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

2.c. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja podjetja

2.č. Akti družbe

2.e. Seznam strateških, programskih in drugih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f. Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

2.g. Seznam javnih evidenc

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

4. Ponovna uporaba informacij javnega značaja

6. Stroškovnik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja