Obvestila

S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.04.2016

V skladu z elaboratom je občinski svet določil nove cene storitev obveznih občinskih GJS v občini Radovljica, ki bodo veljale od 1. aprila 2016. Več

Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

01.03.2016

Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov na območju občine Radovljica v letu 2015 zdravstveno ustrezna in varna. Več v poročilu o kakovosti pitne vode v letu 2015. Več

Okolju prijazno praznjenje greznic

16.02.2016

Občane obveščamo, da bomo 21. marca 2016 pričeli z rednim letnim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Radovljica. Lastniki MKČN naj bodo pozorni na veljavnost ocene obratovanja MKČN, ki je tri leta in jo je po preteku potrebno obnoviti. Več

Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

09.02.2016

Uporabnike obveščamo, da bomo od 1. januarja 2016 dalje v skladu z zakonodajo uporabnikom pretočnih greznic obračunavali okoljsko dajatev brez upoštevanja učinka čiščenja, torej v polni višini. Več

Motnje vodooskrbe

KAMNA GORICA

21.06.2016

21.6.2016 Prekinitev oskrbe z vodo med 8.00 in 10.30 uro. Več