Obvestila

Obvestilo o zapori Kranjske ceste

30.03.2017

Zaradi cestnih del bo od ponedeljka, 3. 4., do srede, 5. 4. 2017 občasno zaprt promet na Kranjski cesti od Občine Radovljica do križišča z Ljubljansko cesto. Obvoz bo urejen po Kopališki cesti mimo Vrtca Radovljica. Več

Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

06.03.2017

Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov na območju občine Radovljica v letu 2016 zdravstveno ustrezna in varna. Več v poročilu o kakovosti pitne vode v letu 2016. Več

Gradnja kanalizacije ter obnova javnega vodovoda in vodovodnih priključkov v Brezovici

07.02.2017

V februarju se bo predvidoma v delu naselja Brezovica sočasno z gradnjo kanalizacije pričela tudi obnova javnega vodovoda in hišnih vodovodnih priključkov. Več

Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

07.02.2017

Z rednim letnim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav bomo pričeli 20. marca 2017. Praznjenje bo potekalo po terminskem načrtu. Več