Obvestila

Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

13.07.2016

Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode prinaša več pomembnih sprememb za lastnike oz. upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav. Več

S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.04.2016

V skladu z elaboratom je občinski svet določil nove cene storitev obveznih občinskih GJS v občini Radovljica, ki bodo veljale od 1. aprila 2016. Več

Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

01.03.2016

Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov na območju občine Radovljica v letu 2015 zdravstveno ustrezna in varna. Več v poročilu o kakovosti pitne vode v letu 2015. Več

Okolju prijazno praznjenje greznic

16.02.2016

Občane obveščamo, da bomo 21. marca 2016 pričeli z rednim letnim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Radovljica. Lastniki MKČN naj bodo pozorni na veljavnost ocene obratovanja MKČN, ki je tri leta in jo je po preteku potrebno obnoviti. Več

Motnje vodooskrbe

RADOVLJICA

25.07.2016

Motena oskrba s pitno vodo Več