Obvestila

Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

03.01.2017

Ne spreglejte poštne pošiljke z uporabnimi informacijami vezanimi na sistem učinkovitega ločevanja odpadkov. Več

Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

10.11.2016

Veljavna zakonodaja kmetijskim gospodarstvom omogoča, da za greznične gošče ter blato iz MKČN lahko sama poskrbijo na predpisan način. Več

Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

27.10.2016

Občina Radovljica v sodelovanju s Komunalo Radovljica, d.o.o., in Ekologi brez meja kot nacionalno Zero Waste organizacijo začenja s pristopom k mednarodni mreži Zero Waste. Več

Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

21.10.2016

Občina Radovljica je v okviru projekta E-cikliraj prejela pet zabojnikov, ki bodo nameščeni v Radovljici, Lescah, Begunjah, Podnartu in Kamni Gorici. Več

Motnje vodooskrbe

Trenutno oskrba z vodo ni motena.