Obvestila

Gradnja kanalizacije ter obnova javnega vodovoda in vodovodnih priključkov v Brezovici

07.02.2017

V februarju se bo predvidoma v delu naselja Brezovica sočasno z gradnjo kanalizacije pričela tudi obnova javnega vodovoda in hišnih vodovodnih priključkov. Več

Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

07.02.2017

Z rednim letnim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav bomo pričeli 20. marca 2017. Praznjenje bo potekalo po terminskem načrtu. Več

Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.02.2017

Temperature pod lediščem lahko poškodujejo vodovodne priključke, vodomere in hišno vodovodno omrežje. Pomembno je, da uporabniki poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. Več

Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

03.01.2017

Ne spreglejte poštne pošiljke z uporabnimi informacijami vezanimi na sistem učinkovitega ločevanja odpadkov. Več

Motnje vodooskrbe

Trenutno oskrba z vodo ni motena.