Obvestila

Zbiralnice odražajo našo osveščenost

04.06.2017

Zbiralnice namreč niso namenjene odlaganju kosovnih, nevarnih in posebnih odpadkov (gume, gradbeni odpadki ipd.) ter zelenega odreza. Več

Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

06.03.2017

Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov na območju občine Radovljica v letu 2016 zdravstveno ustrezna in varna. Več v poročilu o kakovosti pitne vode v letu 2016. Več

Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

07.02.2017

Z rednim letnim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav bomo pričeli 20. marca 2017. Praznjenje bo potekalo po terminskem načrtu. Več

Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.02.2017

Temperature pod lediščem lahko poškodujejo vodovodne priključke, vodomere in hišno vodovodno omrežje. Pomembno je, da uporabniki poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. Več

Motnje vodooskrbe

KAMNA GORICA

21.09.2017

Motena oskrba s pitno vodo Več