DomovVodooskrbaObveščanje o motnjah in kakovosti

Obveščanje o motnjah in kakovosti

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil vodila o načinih obveščanja uporabnikov pitne vode v primeru neskladnih vzorcev in ob ugotovljenih nepravilnostih na vodovodnih sistemih. Upoštevamo jih tudi v Komunali Radovljica, d.o.o.

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov, ki so v upravljanju Komunale Radovljica

Čl.*

Vzrok za obveščanje

Čas obveščanja

Način obveščanja

9.

 

Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno

2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja

3. Pisno obvestilo ali e-pošta uporabnikom hišnega vodovodnega omrežja

21.

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)

1.Radio Triglav

2. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

3. E-pošta

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah od začetka oz. preklica ukrepa

1. Aplikacija http://www.npv.si/(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22.

Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Radio Triglav

2. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

3. E-pošta

31.

Obveščanje v primeru odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Triglav

2. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

3. Pisno obvestilo in e-pošta

34.

Obveščanje uporabnikov o skladnosti v okviru notranjega nadzora

Najmanj enkrat letno

1. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

2. priloga računu

34.

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

Najmanj enkrat letno

(najkasneje do 31. marca)

1. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

2. Lokalni časopis Deželne novice

3. Aplikacija http://www.npv.si/(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

*člen Pravilnika o pitni vodi (UL RS, 19/04 in dopolnitve)

Lastnike oz. upravljavce pomembnejših javnih objektov obveščali preko elektronskih sporočil ali osebno po telefonu (vrtci, šole, domovi za ostarele, javni objekti, večji objekti, kjer se pripravlja hrana,…). Preko e-pošte bodo obveščeni vsi uporabniki, ki so se prijavili na ta način obveščanja. Na brezplačno elektronsko obveščanje se prijavite na povezavi.

Poročila o kvaliteti pitne vode

Poročilo za leto 2019

Poročilo za leto 2018

Poročilo za leto 2017 

Poročilo za leto 2016 

Poročilo za leto 2015 

Poročilo za leto 2014