Skoči do osrednje vsebine
DomovVodooskrbaObveščanje o motnjah in kakovosti

Obveščanje o motnjah in kakovosti

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil vodila o načinih obveščanja uporabnikov pitne vode v primeru neskladnih vzorcev in ob ugotovljenih nepravilnostih na vodovodnih sistemih. Upoštevamo jih tudi v Komunali Radovljica, d.o.o.

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov, ki so v upravljanju Komunale Radovljica

Čl.*

Vzrok za obveščanje

Čas obveščanja

Način obveščanja

9.

 

Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno

2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja

3. Pisno obvestilo ali e-pošta uporabnikom hišnega vodovodnega omrežja

21.

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)

1.Radio Triglav

2. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

3. E-pošta

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah od začetka oz. preklica ukrepa

1. Aplikacija http://www.npv.si/(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22.

Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Radio Triglav

2. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

3. E-pošta

31.

Obveščanje v primeru odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Triglav

2. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

3. Pisno obvestilo in e-pošta

34.

Obveščanje uporabnikov o skladnosti v okviru notranjega nadzora

Najmanj enkrat letno

1. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

2. priloga računu

34.

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

Najmanj enkrat letno

(najkasneje do 31. marca)

1. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

2. Lokalni časopis Deželne novice

3. Aplikacija http://www.npv.si/(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

*člen Pravilnika o pitni vodi (UL RS, 19/04 in dopolnitve)

Lastnike oz. upravljavce pomembnejših javnih objektov obveščali preko elektronskih sporočil ali osebno po telefonu (vrtci, šole, domovi za ostarele, javni objekti, večji objekti, kjer se pripravlja hrana,…). Preko e-pošte bodo obveščeni vsi uporabniki, ki so se prijavili na ta način obveščanja. Na brezplačno elektronsko obveščanje se prijavite na povezavi.

Poročila o kvaliteti pitne vode

Poročilo za leto 2022

Poročilo za leto 2021

Poročilo za leto 2020

Poročilo za leto 2019

Poročilo za leto 2018

Poročilo za leto 2017 

Poročilo za leto 2016 

Poročilo za leto 2015 

Poročilo za leto 2014