Skoči do osrednje vsebine
DomovVodooskrbaObveščanje o motnjah in kakovosti

Obveščanje o motnjah in kakovosti

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil vodila o načinih obveščanja uporabnikov pitne vode v primeru neskladnih vzorcev in ob ugotovljenih nepravilnostih na vodovodnih sistemih. Upoštevamo jih tudi v Komunali Radovljica, d.o.o. 

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov, ki so v upravljanju Komunale Radovljica

Čl.1

Vzrok za obveščanje

Čas obveščanja

Način obveščanja

12.

 

Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave.

 Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oz. upravnika objekta. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dneh urah.

1. Osebno (telefonsko, po e-pošti)2

2. S pisnim obvestilom v nabiralniku oziroma na oglasni deski uporabnika(-ov) hišnega vodovodnega omrežja (pri večstanovanjskih stavbah)

3. Pisno obvestilo ali e-pošta upravniku večstanovanjske stavbe

17.

V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode – če je podana potencialna nevarnost za zdravje odjemalcev

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 2 urah (obvešča se vsak dan do preklica)3

1.Radio Triglav

2. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

3. Osebno (telefonsko ali po e-pošti) - večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa.

1. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

17.

V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo

Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe.

1. Radio Triglav

2. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

3. Osebno (telefonsko ali po e-pošti) - večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

18.

Letno poročilo o skladnosti

Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca za preteklo leto).

1. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

2. Lokalni časopis Deželne novice

3. Aplikacija http://www.npv.si/(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

31.

V primeru odstopanja posameznih vrednosti parametrov od zakonsko dovoljenih – na podlagi dovoljenja Ministrstva za zdravje

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v 7 dneh.3

1. Spletna stran www.komunala-radovljica.si

2. Radio Triglav

3. Osebno (telefonsko ali po e-pošti) - večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

1 - člen Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023)

2 - Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje samo osebni način obveščanja.

Lastnike oz. upravljavce pomembnejših javnih objektov bomo obveščali preko elektronskih sporočil ali osebno po telefonu (vrtci, šole, domovi za ostarele, javni objekti, večji objekti, kjer se pripravlja hrana …). Preko e-pošte bodo obveščeni vsi uporabniki, ki so se prijavili na ta način obveščanja. Na brezplačno elektronsko obveščanje se prijavite na povezavi.

3 - če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma dovoljenem odstopanju.

 

Kakovost pitne vode

Na tem mestu objavljamo najnovejše rezultate spremljanja pitne vode v okviru notranjega nadzora, ki se objavijo enkrat mesečno za pretekli mesec. Vzorčenje pitne vode se izvaja v skladu z določili Uredbe o pitni vodi. 

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - junij 2024

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - maj 2024

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - april 2024

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - marec 2024

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - februar 2024

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - januar 2024

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - december 2023

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - november 2023

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - oktober 2023

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - september 2023

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - avgust 2023

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - julij 2023

Rezultati preizkusov pitne vode na javnem vodovodnem sistemu na območju občine Radovljica - junij 2023

 

Poročila o kvaliteti pitne vode

Poročilo za leto 2023

Poročilo za leto 2022

Poročilo za leto 2021

Poročilo za leto 2020

Poročilo za leto 2019

Poročilo za leto 2018

Poročilo za leto 2017 

Poročilo za leto 2016 

Poročilo za leto 2015 

Poročilo za leto 2014