Skoči do osrednje vsebine

O nas

Skrbimo za čisto in zdravo okolje

Komunala Radovljica, d.o.o., je gospodarska družba v lasti Občine Radovljica. Zadovoljstvo lastnikov želimo doseči z uspešnim in učinkovitim poslovanjem, z rastjo kapitala in z ustvarjanjem finančnih virov za razvoj podjetja ter predvsem z zadovoljevanjem potreb naših uporabnikov.

V podjetju je zaposlenih povprečno 50 delavcev, za občasna dela pa zaposlujemo tudi delavce za določen čas ali pa sklepamo pogodbe s kooperanti (zimsko vzdrževanje cest, zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov).

Iščemo nove poslovne priložnosti, stremimo k poslovni odličnosti ter k najvišji stopnji družbene in okoljske odgovornosti.

Storitve izvajamo v skladu s potrebami in pričakovanji naših uporabnikov, z upoštevanjem tehničnih standardov in predpisov glede izdelkov in storitev.

Komunala Radovljica je leta 2006 izpolnila pogoje za pridobitev standarda ISO 9001. To nam omogoča pregled in urejenost poslovanja na osnovi obvladovanja dokumentacije, sistema vodenja in obvladovanja procesov.

Uspešno poslovanje je rezultat zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov. Odnosi z našimi dobavitelji in uporabniki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in dolgoročnem partnerstvu. Zaposlenim zagotavljamo ustrezne delovne pogoje ter možnost izobraževanja in usposabljanja. Spodbujamo jih k samoiniciativnosti, prilagajanju spremembam, k večji odzivnosti in k iskanju naprednejših rešitev.

Z vsakodnevnim delom uresničujemo politiko kakovosti podjetja, kar se odraža v skrbi za čisto in zdravo okolje.

Vodstvo Komunale Radovljica, d.o.o.

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.
e-naslov: matija.ziberna@komunala-radovljica.si

Vodja Finančno-računovodskega sektorja:

mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.
e- naslov: mojca.poklukar@komunala-radovljica.si

Vodja dejavnosti Vodovod in kanalizacija:
Bojan Gašperin, mag. org.
e-naslov: bojan.gasperin@komunala-radovljica.si

Vodja dejavnosti Ravnanje z odpadki:
Mojca Dolar, univ. dipl. biol.
e-naslov: mojca.dolar@komunala-radovljica.si