DomovObrazci in naročila

Obrazci in naročila

Obrazci in naročila

Vsi obrazci za sporočanje in naročila vam omogočajo neposreden vnos podatkov.

Prijava in odjava storitev ter sporočanje sprememb

Komunalne storitve

Če želite komunalne storitve prijaviti, odjaviti ali sporočiti spremembe vas prosimo, da izpolnite obrazec:

Najem grobnega prostora

Če želite sporočiti spremembe, povezane z najemom grobnega prostora, vas prosimo, da uporabite obrazec:

Izpolnjene obrazce lahko pošljete na naš poštni ali elektronski naslov, po faksu ali pa se oglasite na sedežu podjetja:

Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240 Radovljica

E-naslov: info@komunala-radovljica.si

Faks: 04/537 01 12

Več informacij: 04/537 01 11.

SEPA - direktna obremenitev za plačevanje računov

Vabimo vas, da se odločite za udobno plačevanje računov za komunalne storitve  preko direktne obremenitve vašega osebnega računa.

Na sedežu Komunale Radovljica lahko:

  • sklenete novo soglasje za direktno obremenitev,
  • ukinete vaše soglasje za direktno obremenitev ali
  • sporočite spremembo številke osebnega računa ali banke.

Potrebujete veljaven osebni dokument, bančno kartico vašega osebnega računa, preko katerega se bo izvajala direktna obremenitev, in račun (položnico), za katerega želite urediti soglasje za direktno obremenitev.

Soglasje za izvajanje direktnih obremenitev lahko poda samo plačnik storitve. Za vsako odjemno mesto (npr. hiša, vikend, …) je potrebno skleniti svoje soglasje.

V nadaljevanju boste našli obrazec in navodila za izpolnitev soglasja za direktno obremenitev:

Več informacij:  04/537 01 19 ali na 04/537 01 20.

Reklamacije in prošnje

Če menite, da račun ni pravilen, lahko v osmih dneh po prejemu računa vložite pisno reklamacijo. Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec:


Izpolnjen obrazec lahko pošljete na naš poštni ali elektronski naslov ali pa se oglasite na sedežu podjetja.

E-naslov: info@komunala-radovljica.si

Več informacij: 04/537 01 19.

Želite naročiti komunalne storitve?

Komunalne storitve lahko naročite enostavno in hitro s pomočjo obrazcev, ki jih najdete v nadaljevanju. Naročilo nato pošljete na naš poštni ali elektronski naslov.

Poklicali vas bomo in se dogovorili za datum in uro izvedbe storitve.

Odvoz odpadkov po naročilu:

Več informacij: 04/537 01 32.

Praznjenje greznic in čistilnih naprav:

Več informacij: 04/531 27 08 ali na 04/537  01 33.

Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

V primeru, da želite lastniki kmetijskih gospodarstev sami poskrbeti za gošče in blato iz MKČN na predpisan način izpolnite izjavo in vlogo. Obrazca nato pošljete na naš poštni ali elektronski naslov.

Več informacij: 04/531 27 08 ali na 04/537  01 33.

Izdaja soglasij

  1. Vloga za izdajo projektnih pogojev
  2. Vloga za izdajo mnenja
  3. Soglasje za gradnjo nezahtevnega/enostavnega objekta (poseg v varovalni pas GJI)
  4. Soglasje za priključitev (novogradnje, obstoječi objekti – priključitev na vodovodno/kanalizacijsko omrežje, MKČN, sprememba/ukinitev obstoječega priključka itd.)

Več informacij: 04/537 01 22.