Skoči do osrednje vsebine
DomovObrazci in naročila

Obrazci in naročila

Obrazci in naročila

Vsi obrazci za sporočanje in naročila vam omogočajo neposreden vnos podatkov.

Pravilno izpolnjene in podpisane obrazce lahko oddate:

 • skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti,
 • po pošti na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica ali
 • osebno na sedežu podjetja, kjer lahko uporabite nabiralnik ob vhodu v poslovno stavbo.

Prijava in odjava storitev ter sporočanje sprememb

Komunalne storitve

Če želite komunalne storitve prijaviti, odjaviti ali sporočiti spremembe vas prosimo, da izpolnite obrazec:

Več informacij:  04 537 01 19, 04 537 01 19 ali na 04 537 01 20.

E-naslov: racunovodstvo@komunala-radovljica.si

Najem grobnega prostora

Če želite sporočiti spremembe, povezane z najemom grobnega prostora, prosimo, da uporabite:

Več informacij: 04 537 01 20.

E-naslov: racunovodstvo@komunala-radovljica.si

SEPA - direktna obremenitev za plačevanje računov

Vabimo vas, da se odločite za udobno plačevanje računov za komunalne storitve  preko direktne obremenitve vašega osebnega računa.

Na sedežu Komunale Radovljica lahko:

 • sklenete novo soglasje za direktno obremenitev,
 • ukinete vaše soglasje za direktno obremenitev ali
 • sporočite spremembo številke osebnega računa ali banke.

Potrebujete veljaven osebni dokument, bančno kartico vašega osebnega računa, preko katerega se bo izvajala direktna obremenitev, in račun (položnico), za katerega želite urediti soglasje za direktno obremenitev.

Soglasje za izvajanje direktnih obremenitev lahko poda samo plačnik storitve. Za vsako odjemno mesto (npr. hiša, vikend, …) je potrebno skleniti svoje soglasje.

Obrazec, s katerim lahko uredite plačilo z direktno obremenitvijo:

Več informacij:  04 537 01 19, 04 537 01 19 ali na 04 537 01 20.

E-naslov: racunovodstvo@komunala-radovljica.si

Reklamacije in prošnje

Če menite, da račun ni pravilen, lahko v osmih dneh po prejemu računa vložite pisno reklamacijo. Nam želite sporočiti svoj predlog ali pripombo v zvezi s komunalnimi storitvami?  Ob taki priložnosti lahko uporabite:

Več informacij: 04 537 01 11.

E-naslov: info@komunala-radovljica.si

Želite naročiti komunalne storitve?

Komunalne storitve lahko naročite enostavno in hitro s pomočjo obrazcev, ki jih najdete v nadaljevanju. Poklicali vas bomo in se dogovorili za datum in uro izvedbe storitve.

Odvoz odpadkov po naročilu:

Več informacij: 04/537 01 31.

E-naslov: odpadki@komunala-radovljica.si

Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav:

Več informacij: 04 537 01 23.

E-naslov: davor.jerala@komunala-radovljica.si

Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

V primeru, da želite lastniki kmetijskih gospodarstev sami poskrbeti za gošče in blato iz MKČN na predpisan način izpolnite izjavo in vlogo.

Več informacij: 04 537 01 23.

E-naslov: davor.jerala@komunala-radovljica.si

Izdaja soglasij

 1. vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev,
 2. vloga za izdajo mnenja,
 3. soglasje za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta (poseg v varovalni pas GJI),
 4. soglasje za priključitev (novogradnje, obstoječi objekti – priključitev na vodovodno/kanalizacijsko omrežje, MKČN, sprememba/ukinitev obstoječega priključka itd.),
 5. soglasje za priključitev kmetijskega namakalnega priključka kmetijskega namakalnega priključka.

Več informacij: 04 537 01 22.

E-naslov: eva.krvina@komunala-radovljica.si