DomovJavna naročila

Javna naročila

Vzdrževanje cest v občini Radovljica

23.09.2020

JN005864/2020-W01,  23. 9. 2020

Številka javnega naročila: JN04/ 2020
Predmet naročila: letno vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest ter horizontalne signalizacije na kategoriziranih cestah in javnih površinah v občini Radovljica od 10 12. 2020 do 31.10. 2021.

Javno naročilo se deli na tri sklope:

  • Sklop 1: letno vzdrževanje lokalnih cest,
  • Sklop 2: letno vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
  • Sklop 3: vzdrževanje horizontalne signalizacije.

Rok za oddajo ponudbe: 7. 10. 2020 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Javno odpiranje ponudb: 7. 10. 2020 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: do 1. 10. 2020 do 10.00 preko portala javnih naročil

 


Razpisna dokumentacija 

ESPD Vzdrževanje cest v občini Radovljica (.xml)

Odgovori na vprašanja interesentov, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil, so sestavni del razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoči. Ogledate si jih lahko na povezavi.

 


23.09.2020 - Vzdrževanje cest v občini Radovljica

21.09.2020 - Zavarovalniške storitve

27.07.2020 - Gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov

Arhiv