DomovJavna naročila

Javna naročila

Prevzem in obdelava blata s CČN Radovljica

27.01.2021

JN000429/2021-W01, 27. 1. 2021

Številka javnega naročila: JN02/2021
Predmet javnega naročila:  prevzem in obdelava dehidriranega blata s Centralne čistilne naprave Radovljica za obdobje enega leta.

Rok za oddajo ponudbe: 11. 2. 2021 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Javno odpiranje ponudb: 11. 2. 2021 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: do 4. 2. 2021 do 10.00 preko portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija 

Odgovore na vprašanja interesentov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, si oglejte na povezavi.


27.01.2021 - Prevzem in obdelava blata s CČN Radovljica

27.01.2021 - Vzdrževanje vozil

25.01.2021 - Javno zbiranje ponudb - prodaja delovnega komunalnega vozila z nadgradnjo

Arhiv