DomovJavna naročila

Javna naročila

Zavarovalniške storitve

21.09.2020

JN005794/2020-W01, 21. 9. 2020

Številka JN: 05/2020
Predmet JN:  Predmet javnega naročila so zavarovalniške storitve – zavarovanje premoženja in oseb za podjetje Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica za obdobje treh (3) let, in sicer od 1. 1. 2021 do 31.12. 2023.

Sklenile se bodo naslednje vrste zavarovanj:

  1. požarno zavarovanje,

  2. zavarovanje vloma in ropa,

  3. zavarovanje solarnih in kogeneracijskih sistemov,

  4. zavarovanje odgovornosti in

  5. avtomobilsko zavarovanje.

Rok za oddajo ponudbe: 5. 10. 2020 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Odpiranje ponudb:  5. 10. 2020 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: 28. 9. 2020 do 10.00; preko Portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija 

Popravek pogodbe - obrazec št 13

Odgovori na vprašanja interesentov, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil, so sestavni del razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoči. Ogledate si jih lahko na povezavi.


21.09.2020 - Zavarovalniške storitve

Arhiv