DomovJavna naročila

Javna naročila

Dobava vodovodnega materiala

04.06.2020

JN003531/2020-W01, 5. 6. 2020

Številka javnega naročila: JN 02/2020
Predmet naročila: sukcesivna dobava vodovodnega materiala za obdobje enega leta

Javno naročilo obsega šest sklopov blaga, in sicer:

A) Fazonski kosi, zasuni, spojke, cestne kape, vijačni in tesnilni material

B) Komplet cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine ter regulacijske armature

C) Plastične PEHD in rebraste cevi

D) Elementi priključkov, hidranti in ostale armature

E) Jaški za vodomere

F) Vodomeri, spojni in tesnilni material ter servis vodomerov

Rok za oddajo ponudbe: 19. 6. 2020 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Javno odpiranje ponudb: 19. 6. 2020 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: do 11. 6. 2020 do 10.00 preko portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija

Odgovore na vprašanja interesentov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, si oglejte na povezavi.

 


04.06.2020 - Dobava vodovodnega materiala

21.04.2020 - Urejanje javnih površin v občini Radovljica

Arhiv