DomovJavna naročila

Javna naročila

Gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov

16.09.2021

JN006317/2021-W01, 16. 9. 2021

Številka JN: JN08/2021
Predmet JN: Predmet javnega naročila je izvedba manjših gradbenih del pri vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja omrežja za obdobje 12 mesecev.

Rok za oddajo ponudbe: 1. 10. 2021 do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Odpiranje ponudb:  1. 10. 2021 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: 24. 9. 2021 do 10.00; preko Portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija 

Popravljen obrazec 12 - ponudbeni predračun (popravek označen rdeče)

Odgovori na vprašanja interesentov, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil, so sestavni del razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoči. Ogledate si jih lahko na povezavi.

 

16.09.2021 - Gradbena dela pri vzdrževanju infrastrukturnega omrežja in priključkov

26.08.2021 - Vzdrževanje cest v občini Radovljica

Arhiv