DomovJavna naročila

Javna naročila

Dobava smetarskega vozila

20.07.2021

JN004968/2021-W01, 20.7.2021

Številka JN: 04/21
Predmet JN:  Predmet javnega naročila je dobava novega vozila za zbiranje, stiskanje in prevoz odpadkov. Naročnik kupuje vozilo z nizkimi emisijami izpustov za potrebe izvajanja javne gospodarske službe ravnanja z odpadki.

Rok za oddajo ponudbe: 4. 8. 2021  do 11.00 preko informacijskega sistema e-JN
Odpiranje ponudb: 4. 8. 2021 ob 11.15 preko informacijskega sistema e-JN
Dodatna pojasnila: 28. 7. 2021  do 10.00; preko Portala javnih naročil

Razpisna dokumentacija 

Odgovori na vprašanja interesentov, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil, so sestavni del razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoči. Ogledate si jih lahko na povezavi.


20.07.2021 - Dobava smetarskega vozila

02.07.2021 - Dobava vodovodnega materiala

Arhiv