Skoči do osrednje vsebine

Kontakt

Komunala Radovljica, d.o.o

 

Centrala

Telefon: 04/537 01 11
Faks: 04/537 01 12
E-naslov: info@komunala-radovljica.si

 

Vodstvo

Matija Žiberna, direktor
Telefon: 04/537 01 11
 

Tajništvo direktorja

Petra Budkovič
Telefon: 04/537 01 11
E-naslov: petra.budkovic@komunala-radovljica.si

Odnosi z javnostmi in javna naročila

Ines Kučina
Telefon: 04/537 01 34
E-naslov: ines.kucina@komunala-radovljica.si

Vodovod in kanalizacija in čistilne naprave

Vodja
Bojan Gašperin
Telefon: 04/537 01 25
E-naslov: bojan.gasperin@komunala-radovljica.si

Strokovni sodelavec procesov vodovoda
(priprava, vodenje in nadzor investicij za oskrbo s pitno vodo, izvedba priključkov za vodo, organiziranje popravil, okvar)
Davor Kapus
Telefon: 04/537 01 26
E-naslov: davor.kapus@komunala-radovljica.si

Strokovni sodelavec za vodenje procesov odpadnih voda

(razpored odvozov grezničnih gošč, izredni odvozi grezničnih gošč, vzdrževanje kanalizacijskih priključkov, izvedba priključkov na kanalizacijo)

Davor Jerala

Telefon: 04/530 36 38

GSM: 041 387 928
E-naslov: davor.jerala@komunala-radovljica.si

Operativni vodja čistilne naprave
Matej Ražen
Telefon: 04/531 27 08
GSM: 031 354 241
E-naslov: matej.razen@komunala-radovljica.si

Ravnanje z odpadki

Vodja
Mojca Dolar
Telefon: 04/537 01 32
E-naslov: mojca.dolar@komunala-radovljica.si

Operativni vodja
(razpored odvozov zbiralnic ločenih frakcij, kosovih odpadkov, izredni odvozi odpadkov, vzdrževanje zabojnikov in zbiralnic ločenih frakcij):
Tomaž Tonejc
Tel.: 04/537 01 31
e-naslov: tomaz.tonejc@komunala-radovljica.si

Zbirni center Radovljica
Operativni vodja

Anže Demšar
Tel.: GSM: 041/ 731 488

Urejanje javnih površin

KS Radovljica, Lesce in Begunje

Matjaž Zalokar
Telefon: 04/537 01 18
E-naslov: matjaz.zalokar@komunala-radovljica.si

Ostale KS

Gregor Remec
Telefon: 04/537 01 14
E-naslov: gregor.remec@komunala-radovljica.si

Finančno-računovodski sektor

Vodja
mag. Mojca Poklukar
Telefon: 04/537 01 27
E-naslov: mojca.poklukar@komunala-radovljica.si

Reklamacije računov, prijave in odjave komunalnih storitev
Marjeta Jenko
Telefon: 04/537 01 19
E-naslov: racunovodstvo@komunala-radovljica.si

Soglasja in kataster

Eva Krvina
Telefon: 04/537 01 22
E-naslov: eva.krvina@komunala-radovljica.si