Skoči do osrednje vsebine
DomovVodooskrbaVzdrževanje vodovodnega sistema

Vzdrževanje vodovodnega sistema

Zanesljiva oskrba z vodo ni naključna

Nad celotnim sistemom izvajamo stalen nadzor s pomočjo daljinskega nadzornega sistema ključnih objektov za oskrbo s pitno vodo in centralnih vozlišč na javni vodovodni napeljavi. Vsi pomembni podatki se beležijo (tlaki, pretoki, poraba, nihanja porabe, priprava vode, …) in prikažejo v tabelah in grafih. Nastavljene kritične vrednosti na merilni opremi in indikatorjih avtomatsko sprožajo določene postopke obveščanja in opozarjanja.

Vodovodni sistem nadzorujemo tudi »ročno«, in sicer s stalno prisotnostjo zaposlenih na terenu. Nepogrešljivo pa je obveščanje naših uporabnikov, ki nam nemalokrat olajšajo dolgo in zapleteno odkrivanje napak.

Zanesljivost in kakovost oskrbe zagotavljamo in povečujemo z:

  • z rednim vzdrževanjem;

  • z intervencijskim vzdrževanjem.

Nadzor in vzdrževanje naprav javnega vodovodnega sistema