Skoči do osrednje vsebine

Vodomeri

Odčitavanje vodomerov

Odčitavanje vodomerov po gospodinjstvih se izvaja najmanj enkrat letno. Vodomeri se odčitajo tudi v primeru načrtovane spremembe cene vode ali cen postavk, ki so vezane na porabo vode.

Vodomeri za večje uporabnike (gospodarstvo, večji večstanovanjski objekti) se odčitavajo enkrat mesečno.

Sporočanje stanja vodomera – korak do gospodarne porabe vode

Plačevanje računov skladno z mesečno porabo vam olajša spremljanje porabe in nadzor nad stroški. Ker enako velja tudi za porabo vode, vas vabimo, da se odločite za mesečno sporočanje stanja vodomera. Svetujemo vam, da stanje vodomera odčitate in sporočite v zadnjih dneh meseca.

To lahko storite:

  • s pomočjo aplikacije E-komunala,
  • s Prijavo stanja vodomera,
  • po elektronski pošti - na naslov racunovodstvo@komunala-radovljica.si ali
  • po telefonu - na številko 04/ 537 01 19 ali 04/ 537 01 20.

Sporočeno stanje bomo upoštevali pri obračunu komunalnih storitev za tekoči mesec. Račun za tekoči mesec boste prejeli v začetku naslednjega meseca.

Pravilno odčitavanje stanja vodomera

Pomembno je, da stanje vodomera pravilno odčitate, saj le tako lahko pričakujete račun v skladu s svojo porabo.

OSNOVNO PRAVILO: Vedno sporočate samo porabo v m3 (brez porabe v litrih).

Uporabniki v občini Radovljica imajo nameščene tri različne vrste vodomerov. V nadaljevanju predstavljamo pravilen odčitek posamezne vrste vodomera, ki nam ga sporočite na izbrani način

Primer 1:

Vodomer kaže porabo:   48 m3 in 517 litrov.

Pravilen odčitek:           48 m3.

vodomer 1

Primer 2:

Vodomer kaže porabo:   918 m3 in 277 litrov.

Pravilen odčitek:           918 m3.

vodomer 2

Primer 3:

Vodomer kaže porabo:   00 m3 in 46 litrov.

Pravilen odčitek:           00 m3.

vodomer 3

Menjava vodomerov

Na vodovodni sistem v našem upravljanju je priključeno nekaj manj kot 5.000 vodomerov, letno pa jih zamenjamo okrog 1.000. Rok za redne overitve vodomerov je 5 let (Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere, Ur. l. RS, 26/2002).