Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vodeRavnanje z odpadnimi vodami

Ravnanje z odpadnimi vodami

Komunala Radovljica v okviru dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda zagotavlja:

Kanalizacijski sistem

Javni kanalizacijski sistem občine Radovljica je zgrajen na levem bregu Save, in sicer na območju naselij Radovljica, Lesce, Begunje, Poljče, Zapuže, Zgoša, Hlebce, Hraše, Vrbnje, Gorica in Nova vas. Na radovljiški sistem je priključeno tudi naselje Žirovnica iz občine Žirovnica. Kanalizacijski sistem se zaključuje s Centralno čistilno napravo Radovljica, kjer se odpadne vode očistijo in nato čiste vračajo v okolje – v reko Savo.

V letu 2011 je v javni kanalizacijski sistem vključenih približno 12.500 prebivalcev oziroma 3.500 gospodinjstev in 300 gospodarskih subjektov. Kanalizacijski cevovod, dolg 77 kilometrov, pokriva dve tretjini vseh uporabnikov vodovodnega omrežja v občini Radovljica. Skupna površina aglomeracij, ki so pokrite z javnim kanalizacijskim sistemom, je 4 km2.

Se želite priključiti na kanalizacijski sistem?

Značilnosti radovljiškega kanalizacijskega sistema

Država o odvajanju odpadnih voda v prihodnosti

Kanalizacijski sistem v radovljiški občini danes in jutri (načrt sistema)

Na osnovi operativnega programa je zasnovan koncept izgradnje javne kanalizacije ter komunalnih čistilnih naprav v občini Radovljica do konca leta 2017. Javna kanalizacija naj bi se v občini Radovljica gradila v naslednjih korakih:

  • izgradnja kanalizacijskega sistema v Begunjah,
  • izgradnja kanalizacijskega sistema v Kropi ter ČN Kropa (2013),
  • izgradnja kanalizacijskega sistema v Kamni Gorici,
  • rekonstrukcija in novogradnja kanalizacijskega sistema v Ljubnem in na Posavcu ter novogradnja ČN Posavec,
  • izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Lancovo ter prevezava na obstoječi kanalizacijski sistem Radovljice,
  • izgradnja kanalizacijskega sistema Mošnje – Posavec in Brezje – Posavec,
  • izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN Podnart.