DomovOdpadne vodeGrezniceNačrt praznjenja greznic

Načrt praznjenja greznic

Načrt rednega praznjenja greznic in MKČN za leto 2018

Naselje MAR APR MAJ JUN JUL AVG   SEP  OKT   NOV   
Begunje na Gorenjskem                  
Brda                  
Brezje                  
Brezovica                  
Češnjica                  
Črnivec                  
Dobravica                  
Dobro polje                  
Dvorska vas                  
Globoko                  
Gorica                  
Hlebce                  
Hraše                  
Kamna Gorica                
Kropa                  
Lancovo                  
Lesce                  
Lipnica                  
Ljubno                  
Mišače                  
Mlaka                  
Mošnje                  
Noše                  
Nova vas pri Lescah                  
Otoče                  
Ovsiše                  
Peračica                  
Podnart                  
Poljče                  
Poljščica                  
Posavec                  
Praproše                  
Prezrenje                  
Radovljica                  
Ravnica                  
Rovte                  
Slatna                  
Spodnja Dobrava                  
Spodnja Lipnica                  
Spodnji Otok                  
Srednja Dobrava                  
Srednja vas                  
Studenčiče                  
Vošče                  
Vrbnje                  
Zadnja vas                  
Zaloše                  
Zapuže                  
Zgornja Dobrava                  
Zgornja Lipnica                  
Zgornji Otok                  
Zgoša                  
SKUPAJ: 540 greznic in MKČN

Pričetek praznjenja: 20. 3. 2018
Zaključek praznjenja: oktober 2018

Obseg rednega praznjenja: 486 greznic in MKČN (zadnjič so bile izpraznjene leta 2015)

Termini, navedeni v tabeli, so okvirni, stranke bodo pred praznjenjem pisno obveščene.

Splošne informacije
Tajništvo podjetja
04/537 01 11
info@komunala-radovljica.si
Svetovanje
Centralna čistilna naprava Radovljica
04/531 27 08 (operativni vodja čistilne naprave)
04/537 01 33 (vodja procesov čistilnih naprav)