Skoči do osrednje vsebine

Male komunalne čistilne naprave

Kaj je mala komunalna čistilna naprava (MKČN)?

Je čistilna naprava za čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki nastanejo v gospodinjstvu pri pranju, umivanju in splakovanju sanitarij. MKČN pravimo tudi biološka čistilna naprava, saj čiščenje poteka s pomočjo mikroorganizmov, procesi čiščenja voda pa so podobni kot v naravi, le da potekajo bistveno hitreje. S pomočjo prezračevanja ustvarjamo pogoje za aerobno biološko razgradnjo organskega onesnaženja.

MKČN očisti odpadne vode tako, da izpust ne predstavlja večje obremenitve za okolje. Očiščene vode lahko odvajamo z izpustom v tla ali neposredno v površinske vode.

Mala komunalna čistilna naprava.
mkčn a

Več o tem kakšno čistilno napravo izbrati.

Dober nasvet odtehta veliko. Pred nakupom MKČN se je dobro pozanimati, ali bo ter kdaj bo na uporabnikovem območju zgrajena javna kanalizacija. Na Komunali Radovljica, d.o.o., prihodnjim uporabnikom MKČN svetujemo pri izbiri.

Kaj ne sodi v MKČN?

Podobno kot v kanalizacijo tudi v MKČN ne sodijo olja in masti, ostanki hrane, higienski pripomočki, zdravila, čezmerna uporaba čistil in agresivna pralna sredstva, saj znižujejo učinkovitost delovanja naprave.

Praznjenje MKČN

Praznjenje po posameznih naseljih se v skladu s terminskim načrtom izvaja enkrat na tri leta.