Skoči do osrednje vsebine

Prve meritve in pregled MKČN

Prve meritve in pregled MKČN = nižja okoljska dajatev

Poročilo o pregledu MKČN (oz. poročilo o prvih meritvah MKČN, če gre za novo MKČN) je osnova za znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Če so prve meritve ustrezne (KPK na iztoku mora biti pod 150 mg/l), jih uporabnik pošlje na Komunalo Radovljica na podlagi česar se mu za 90 % zniža okoljska dajatev za obremenjevanja okolja.

Eno leto po prvih meritvah in nato vsaka tri leta se naredi pregled MKČN (opravi ga Komunala Radovljica), s katerimi se preveri, če je delovanje skladno s predpisi. Če ni, se okoljska dajatev poviša. Za vsak pregled MKČN mora njen lastnik/upravljavec vložiti vlogo Komunali Radovljica, ki jo najdete na zavihku Obrazci in naročila.

Vzdrževanje in upravljanje MKČN

MKČN ni del javne infrastrukture, ampak je v lasti lastnika objekta, iz katerega se odpadne vode odvaja.

Za doseganje okoljevarstvenih ciljev je treba MKČN primerno vzdrževati in upravljati:

 • upoštevati mora navodila proizvajalca;
 • nadzorovati delovanje vgrajene opreme (kompresorja, difuzorjev ipd.);
 • preverjati in prazniti blato iz MKČN;
 • izvajati redne servise;
 • preverjati, da je iztok iz nje bister.

Najbolj očiten znak, da MKČN ne deluje ustrezno, je močan smrad. Za učinkovito delovanje je zelo pomembno, kaj uporabniki spuščajo v straniščno školjko in druge odtoke ter kakšna čistilna sredstva uporabljajo.

Obveznosti upravljavca MKČN/lastnika objekta

Poleg rednega vzdrževanja in upravljanja je treba hraniti naslednjo dokumentacijo o MKČN:

 • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje;
 • poročilo o prvih meritvah;
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN;
 • izjavo o lastnostih;
 • podatke o ravnanju z blatom;
 • podatke o izrednih dogodkih.

Kaj ne sodi v MKČN?

Podobno kot v kanalizacijo tudi v MKČN ne sodijo olja in masti, ostanki hrane, higienski pripomočki, zdravila, čezmerna uporaba čistil in agresivna pralna sredstva, saj znižujejo učinkovitost delovanja naprave.

Praznjenje MKČN

Praznjenje po posameznih naseljih se v skladu s terminskim načrtom izvaja enkrat na tri leta.