Vloge

Obrazci za izdajo soglasja ali pridobitev mnenja:

  1. Vloga za izdajo projektnih pogojev
  2. Vloga za izdajo mnenja
  3. Soglasje za gradnjo nezahtevnega/enostavnega objekta (poseg v varovalni pas GJI)
  4. Soglasje za priključitev (novogradnje, obstoječi objekti – priključitev na vodovodno/kanalizacijsko omrežje, MKČN, sprememba/ukinitev obstoječega priključka itd.)

Izdaja soglasij in kataster

Eva KRVINA
Telefon: 04/537 01 22
E-naslov: eva.krvina@komunala-radovljica.si