Skoči do osrednje vsebine

Vloge

Obrazci za izdajo soglasja ali pridobitev mnenja:

  1. vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev,
  2. vloga za izdajo mnenja,
  3. soglasje za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta (poseg v varovalni pas GJI),
  4. soglasje za priključitev (novogradnje, obstoječi objekti – priključitev na vodovodno/kanalizacijsko omrežje, MKČN, sprememba/ukinitev obstoječega priključka itd.),
  5. soglasje za priključitev kmetijskega namakalnega priključka

Izdaja soglasij in kataster

Eva Krvina
Telefon: 04 537 01 22
E-naslov: eva.krvina@komunala-radovljica.si