Vloge

  • Obrazec 1 - vloga za izdajo projektnih pogojev, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev, soglasja h gradnji enostavnega/nezahtevnega objekta, …
  • Obrazec 2 - vloga za izdajo soglasja k priključitvi (obstoječega objekta), povečavo ali razdelitev vodovodnega priključka, …

Izdaja soglasij in kataster

Eva KRVINA
Telefon: 04/537 01 22
E-naslov: eva.krvina@komunala-radovljica.si