Skoči do osrednje vsebine
DomovCeniki

Ceniki

Ceniki komunalnih storitev

A) Cenik komunalnih storitev GJS v Občini Radovljica 

    Cenik ravnanja z odpadki - sprememba sodil 1. 7. 2024

    Sodila za preračun količin odpadkov - od 1. 7. 2024

B) Cenik najema grobov in pokopaliških storitev

C) Ravnanje z odpadki - ostale storitve

Za lažje razumevanje: Obrazložitev postavk na računu 

Osnova za cenik:

Elaborati so pripravljeni v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

 

Cenik izdelkov za uspešnejše ločevanje bioloških odpadkov in embalaže

Izdelki Cena       
POSODA ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV; 7 litrska 3,20 EUR
ZLOŽLJIVA ROČNA STISKALNICA ZA PLASTENKE IN PLOČEVINKE 10,60 EUR

Izdelke lahko kupite na blagajni Komunale Radovljica. Cenik velja od 1. oktobra 2014. Cene vključujejo 22 % DDV.