DomovCeniki

Ceniki

Ceniki komunalnih storitev

A) Cenik komunalnih storitev GJS v Občini Radovljica 

  1. Sodila za preračun količin odpadkov - od 1. 1. 2020

B) Pokopališka dejavnost

C) Ravnanje z odpadki - ostale storitve

Za lažje razumevanje: Obrazložitev postavk na računu 

Osnova za cenik: Elaborat o oblikovanju cen storitev

Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

 

Cenik izdelkov za uspešnejše ločevanje bioloških odpadkov in embalaže

Predstavitev ponudbe (pdf 666 kb)

Izdelki Cena       
BIORAZGRADLJIVE VREČKE (120 litrov); primerna za 80- in 120-litrski zabojnik; 10 kosov 9,00 EUR
BIORAZGRADLJIVE VREČKE (240 litrov); primerna za 240-litrski zabojnik; 10 kosov 12,00 EUR
POSODA ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV; 7 litrska 3,20 EUR
ZLOŽLJIVA ROČNA STISKALNICA ZA PLASTENKE IN PLOČEVINKE 10,60 EUR
STISKALNICA ZA PLASTENKE IN PLOČEVINKE  7,00 EUR

Izdelke lahko kupite na blagajni Komunale Radovljica. Cenik velja od 1. oktobra 2014. Cene vključujejo 22 % DDV.