DomovVodooskrbaVodomeriZaščita vodomerov pred zmrzaljo

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Temperature pod lediščem lahko poškodujejo vodovodne priključke, vodomere in hišno vodovodno omrežje. Pomembno je, da uporabniki pravočasno poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. Navajamo nekaj koristnih napotkov, kako lahko sami preventivno zaščitite vgrajene vodomere.

 

V zimskih mesecih se temperatura pogosto spusti pod 0 °C in tam vztraja večino dneva. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari – poči, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi.

Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov. Zlasti bodite pozorni na merilna mesta in vodovodno napeljavo, ki je izvedena v zidnih nišah na fasadah ali na mestih v objektih, ki niso (dovolj) ogrevani (hodniki oziroma veže, garaže, kleti, stopnišča …).

Pet nasvetov, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

  1. vodomerni jašek naj bo dovolj globok – najmanj 120 cm;
  2. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
  3. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) dodajte toplotno zaščito nad vodomer;
  4. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
  5. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

  1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
  2. preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko zmrzne s strani);
  3. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
  4. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
  5. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

O zamenjavi vodomerov

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami.

O vodomerih

Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Vodomer (obračunski), ki meri porabo pitne vode iz javnega vodovoda, je vgrajen v jaške. V večstanovanjskih hišah morajo biti vodomeri vgrajeni v skupnem, lahko dostopnem prostoru, po možnosti ločeno za vsako stanovanjsko enoto. Vodomer je v lasti uporabnika.

Uporabnik je za porabljeno vodo odgovoren sam.

Zmrzal poškoduje tudi veliko napeljav do zunanjih vrtnih pip in pomožnih objektov (lope, garaže, gospodarska poslopja, hlevi). Pred začetkom zime uporabniki običajno zaprejo dovode do teh objektov, vendar če te napeljave pred zimo niso ustrezno zaščitene (ustrezna toplotna zaščita in/ali temeljito izpraznjenje vode iz napeljave), jih zmrzal lahko poškoduje. V pomladanskem času, ko lastniki ponovno začnejo uporabljati napeljavo, sprva niti ne opazijo, da voda zaradi poškodbe nekontrolirano izteka. Če stanje ostane dalj časa neopaženo (na primer do naslednjega letnega popisa vodomernega števca), potem je visok račun za porabljeno vodo neizbežen. Vsak lastnik oziroma uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare, odgovoren sam.

Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko:

Dežurna služba:  031 210 023
 Več informacij: 04 537 01 26