DomovProjektiProjekti v teku

Projekti v teku

Gradnja kanalizacije ter obnova javnega vodovoda in vodovodnih priključkov v Brezovici

06.02.2017

V februarju oziroma ob primernih vremenskih razmerah se bo v delu naselja Brezovica sočasno z gradnjo kanalizacije pričela tudi obnova javnega vodovoda (sekundarni in primarni vodovod) in hišnih vodovodnih priključkov.

Investitor projekta je Občina Radovljica. Glavni izvajalec kanalizacije in vseh gradbenih del je podjetje INKAING, d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana. Montažna dela za vodovod in vodovodne priključke bo izvajalo podjetje Komunala Radovljica, d.o.o.

Obnova javnega vodovoda bo na območju gradnje obsegala obnovo obstoječega primarnega vodovoda Kropa–Poljšica v dolžini približno 150 metrov in sekundarnega vodovoda v dolžini približno 330 m. V času gradnje bo zaradi specifike gradbišča potrebno za začasno oskrbo z vodo izvesti začasne provizorije (By pass). Situacija gradnje kanalizacije in obnove javnega vodovoda je vidna na povezavi.

Obnova vodovodnih priključkov

V okviru investicije bo Komunala Radovljica obnovila vodovodne priključke. Lastniki objektov morajo zagotoviti primerno lokacijo za zunanji vodomerni jašek. Zunanji vodomerni jašek financira lastnik objekta oziroma lastnik vodovodnega priključka.

V času izvajanja investicije okvirni strošek za izvedbo zunanjega montažnega jaška za en vodomer (dva zaporna ventila, čistilni kos, nepovratni ventil, dve spojki za napeljavo in vgradnja jaška v napeljavo) znaša 338,32 EUR z 9,5% DDV.

V kolikor se v obdobju izvajanja investicije dva lastnika odločita za skupno lokacijo in skupni zunanji montažni jašek za dva vodomera, takšna izvedba stane 447,94 EUR z 9,5% DDV. Strošek se v tem primeru razdeli med oba lastnika (2 x 223,97 EUR).

Za morebitne druge variante (na primer vodomerni jaški z več vodomeri) in druge posebnosti se lahko dogovorite na kraju samem.

Krajane Brezovice, kjer bo potekala gradnja, bo obiskal predstavnik podjetja Komunala Radovljica. Z njim se boste na lokaciji novega vodovodnega priključka dogovorili za posamezne tehnične in finančne podrobnosti.

Motnje vodooskrbe in zapore ceste

V času gradnje novega vodovoda in priključkov bo na posameznih lokacijah občasno motena ali prekinjena oskrba s pitno vodo. Za motnje, ki jih bo mogoče vnaprej predvideti, bomo uporabnike predhodno obveščali. V vseh primerih (na primer nenadna poškodba vodovoda zaradi gradnje) pa predhodno obveščanje ni mogoče.

Zaradi izvedbe kanalizacije, obnove vodovoda in vodovodnih priključkov bodo potrebne polovične oziroma popolne zapore ceste in obvozi. O načrtovanih zaporah ceste in obvozih bodo uporabniki pravočasno obveščeni. Prosimo za razumevanje.


06.02.2017 - Gradnja kanalizacije ter obnova javnega vodovoda in vodovodnih priključkov v Brezovici

09.04.2016 - Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop

Arhiv